Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska stärka kommunens dialog med näringslivet i Karlstad. Rådet består av representanter från näringslivet samt politiker och tjänstepersoner från kommunen.

Näringslivsrådet är ett sätt för oss i kommunen att få veta företagarnas perspektiv. Ledamöterna får säga sin mening och tycka till i frågor som rör tillväxt. Rådet är en remissinstans under kommunstyrelsen.

Ledamöter

Kommunalrådet Alexander Torin (M) är ordförande och Anders Tallgren (S) är vice ordförande. Näringslivsstrateg Märet Engström och näringslivsstrateg Marianne Andersson sitter även med i rådet.

Karlstadsföretagarna i näringslivsrådet:

Ola Brundin, Pöyry

Kontakt: ola.brundin@poyry.com

Pöyry är ett internationellt konsult- och ingenjörsföretag som erbjuder tjänster inom kraftproduktion, transmission & distribution, skogsindustri, bioraffinering & kemi, gruv & metall, samt infra, vatten och miljö. Pöyry levererar smarta lösningar och arbetar med de senaste digitala innovationerna.

Ola har varit aktiv i olika positioner inom skogsindustribranschen de senaste 25 åren. Idag är Ola ansvarig för Pöyrys kontor i Karlstad med ca 60 konsulter anställda. Pöyry består av omkring 5 500 experter i 40 länder på 120 kontor.

Claes Thimar, Thimar Form

Kontakt: claes@thimarform.se

Claes driver möbelbutiken och inredningsbyrån Thimar Form tillsammans med sin fru Viktoria. Företaget säljer inredning till både privata samt offentliga kunder. Bolaget har funnits i drygt 5 år med sin verksamhet placerad i centrala Karlstad.

– Vi måste våga tänka utanför den berömda lådan för att både växa som stad men även göra den mer attraktiv att både bo, leva och starta flera verksamheter i. Som ledamot hoppas jag komma med ny och positiv energi. Få en närmare insikt och förståelse i hur man kan krympa avståendet i beslut mellan företagare och kommunen.

Tomas Karlsson, EY

Kontakt: tomas.karlsson.karlstad@se.ey.com

Tomas har över 20 års erfarenhet inom revision och rådgivning och jobbar sen 12 år tillbaka som kontorschef för EY i Karlstad som har närmare 60 medarbetare. EY är ett globalt revisions och rådgivningsföretag med över 250 000 anställda runt om i världen.

– Det känns spännande att få vara en del i näringslivsrådet och få chansen att bidra utifrån de erfarenheter jag har av näringsliv och företagande.

Azra Dajic, PSIAG Scandinavia

Kontakt: adajic@psiscandinavia.se

Azra är bosatt i Karlstad sedan 2015 och har varit yrkesverksam inom IT-branschen sedan 2013. Med en bakgrund inom IT management och upphandling samt flerårig erfarenhet av ledande roller som konsult inom offentlig sektor arbetar Azra idag som marknads- och försäljningschef för den tyska IT-jätten PSIAG Scandinavia som sedan 2017 har sitt huvudkontor i Karlstad. PSI som företaget ofta förkortas till, tillhandahåller egenutvecklade och speciellt kundanpassade IT-system (mjukvara) runtom i hela världen.

När möjligheten att engagera sig i det lokala näringslivet dök upp, fann det från Azras sida ingen tvekan om att ställa upp.

– Jag är en person som tycker om ständiga förbättringar. Jag kommer ofta med nya perspektiv och kan förstå flera aspekter av samma sak och tänka ut långsiktiga lösningar på problem. Med mig in till näringslivsrådet bär jag dels med mig erfarenheten som tidigare universitetsstudent men även perspektivet som aktiv företagare i Karlstad med behov av att expandera och bli en stor arbetsgivare i vår vackra stad. Infrastruktur, kommunikation (transport), företagande och utbildning är områden jag brinner för allra mest, för mig är de förutsättningar för ett fungerande näringsliv och för hur vi tillsammans ska sätta Karlstad på kartan.

Susanne Falkmar, LBC Frakt i Värmland AB

Kontakt: susanne.falkmar@lbcfrakt.com

Susanne har en bred erfarenhet från många olika branscher och jobbar sedan 5 år som ekonomichef på LBC Frakt i Värmland. LBC Frakt är ett komplett transport- och maskinföretag med huvudkontor i Karlstad och kunder över hela landet. Med cirka 50 anslutna åkerier och över 350 anställda kan LBC Frakt erbjuda allt från bygg- och anläggningstransporter till godstrafik och snöröjning. LBC Frakt ligger också i framkant inom transportbranschen när det gäller omställningen till hållbara alternativ vilket sker med ny fordonsteknik och bränslen med låga CO2-utsläpp.

De branscher och företag som Susanne jobbat i är bland annat transportbranschen, gymnasie- och yrkeshögskola, gaming/tv-spel, hotell och restaurang, el- och stadsnät, Ericsson och stålindustrin. Rollen har oftast varit som ekonomichef och bolagen har haft olika ägarstrukturer.

– Att få bidra med erfarenheter från olika branscher där samverkan med kommunen varit nödvändig och hur det rent konkret gått till vill jag gärna vara med och bidra med i näringslivsrådet.

Malin Lundberg, platschef på Nöjesfabriken

Kontakt: malin@nojesfabriken.se

Nöjesfabriken är en anläggning som startades i oktober 2003 och har sedan dess vuxit mycket. Malin blev involverad i driften 2011. Fabriken rymmer allt från bowlingarena till flera stora scener och restauranger. Målet är att alltid kunna vara så flexibel som möjligt så att lokalerna kan användas till många olika evenemang, allt från små konferenser till nattklubb och stora mässor – som Värmlands bokfestival. På Nöjesfabrikens scener kan man hitta både nationella och internationella artister, band och dj:ar och Nöjesfabrikens besökare kommer från hela Norden.

– Jag brinner naturligtvis för att våra gäster ska trivas, men det börjar alltid med personalen, vi har blivit en plantskola för unga utan erfarenhet som ska ut i yrkeslivet och mitt mål är att kunna visa att man kan jobba i vår bransch, göra karriär och se en framtid där. Utveckling, utbildning och framtidstro inom vår bransch är nyckelorden för mig och efter denna svåra period känns det som om vi kan klara vad som helst. Mjuka värden vinner alltid i längden då man jobbar med människor.

– Jag är mycket glad över att jag nu ska få möjlighet att delta i ett sammanhang som binder samman flera branscher och där jag får möjlighet att lära mig mer.

Per Edsgård, Edsbergs Gård AB

Kontakt: edsbergsgard@gmail.com

Per äger tillsammans med sin bror Edsbergs Gård som ligger i Segerstad, 15 km från Karlstad centrum, där driver de företaget Edsbergs Gård AB som omfattar växtodling, uppfödning av ekologiska grisar samt en gårdsbutik. Dessutom består verksamheten av skogsbruk samt uthyrning av lokaler och bostäder. Per har drivit gården och dess verksamheter sedan 1981 och utvecklat det genom åren.

– Jag blev nominerad till näringslivsrådet, vilket känns hedrande. Karlstads kommun är en bra kommun att leva och bo i, det är viktigt att kommunen och näringslivet har en bra dialog och att näringslivet har kommunen med sig. Jag väljer av den anledningen att engagera mig i näringslivsrådet.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida