Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till medverkande företag och organisationer

Behöver ni hjälp att komma i gång eller behöver ni stöd under arbetet?

Karlstads kommun kan hjälpa till och stötta medverkande företag och verksamheter i arbetet runt klimatutmaningar inom områdena energi, transporter, och hållbar konsumtion, i syfte att förstå sina utsläpp och hitta hållbara lösningar för att minska dessa utsläpp.

Som komplement och stöd finns också möjligheten att få hjälp från experter i kommunen inom energi och klimatrådgivning, transportrådgivning och hållbar konsumtion. Stöttning och samverkan sker också genom att företag och organisationer får tillfällen för erfarenhetsutbyte, exempelvis genom nätverket Torsdagsfolket.

Sidan uppdaterad: 2024-02-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida