Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till medverkande företag och föreningar

Behöver ni hjälp att komma i gång eller behöver ni stöd under arbetet?

Karlstads kommun kan hjälpa till och stötta medverkande företag, organisationer och föreningar i arbetet runt klimatutmaningar inom områdena energi, transporter, och hållbar konsumtion. Syftet är att förstå sina utsläpp och hitta hållbara lösningar för att minska dessa utsläpp.

Som komplement och stöd finns också möjligheten att få hjälp från experter i kommunen inom energi- och klimatrådgivning, transportrådgivning och hållbar konsumtion. Stöttning och samverkan sker också genom att företag och organisationer får tillfällen för erfarenhetsutbyte, exempelvis genom nätverket Torsdagsfôlket.

Kontakt

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida