Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Torsdagsfôlket

Samtal vid cafébord.

Varmt välkommen till Torsdagsfôlket - ett kostnadsfritt nätverkande forum där du enkelt får aktuell information och kunskap om vad som händer i klimatarbetet och vad du kan göra för ditt företag

Höstens första träff 2023 kommer att ske 28 september. Mer information kommer efter sommaren.

Inbjudan direkt i mejlen?

Önskar du att få inbjudan till nästa träff direkt i mejlen? Skicka ett mejl till johanna.hedqvist@karlstad.se.

Frukostträffarna och konceptet “torsdagsfôlket” är del av kommunens arbete med cirkulär konsumtion inom Klimatneutrala Karlstad 2030 och inom Agenda 2030 protokollet. Klimatneutrala Karlstad 2030, får stöd av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Sidan uppdaterad: 2023-06-01

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida