Stöd till medverkande företag och organisationer

Behöver ni hjälp att komma i gång eller behöver ni stöd under arbetet?

Karlstads kommun kan hjälpa till och stötta medverkande företag och verksamheter i arbetet runt klimatutmaningar inom områdena energi, transporter, och hållbar konsumtion, i syfte att förstå sina utsläpp och hitta hållbara lösningar för att minska dessa utsläpp.

Som komplement och stöd finns också möjligheten att få hjälp från experter i kommunen inom energi och klimatrådgivning, transportrådgivning och hållbar konsumtion. Stöttning och samverkan sker också genom att företag och organisationer får tillfällen för erfarenhetsutbyte, exempelvis genom nätverket Torsdagsfolket.

Charlotte Wedberg

Miljöstrateg

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023