Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gör en klimatkartläggning

Att kartlägga utsläppen är grundläggande för att veta hur ert företag på bästa sätt ska kunna minska er klimatpåverkan. Med en enklare kartläggning som visar på era stora utsläpp, kan ni se över vad verksamheten kan göra, och utifrån det ta fram åtgärder som ger stor klimateffekt.

Klimatkartläggning

Vart ett företag, organisation eller en förening befinner sig i sitt klimatarbete ser väldigt olika ut. Vissa har kommit långt och har redan sedan tidigare ett underlag och andra är precis i början. Den här klimatkartläggningen är en enklare variant som syftar till att underlätta arbetet med att uppskatta de egna stora utsläppen. Har du/ni redan gjort en annan klimatkartläggning så att ni sedan tidigare vet svaren på era stora utsläppsområden? Då kan ni gå direkt till att välja utmaningar.

Diskutera och skriv ner era svar utifrån följande frågor:

  • Hur mycket el använder ni till er verksamhet?
  • Kommer elen från förnybara eller fossila källor (kWh)?
  • Hur mycket energi använder ni för er uppvärmning?
  • Kommer energin från förnybara eller fossila källor (liter/m3)?
  • Hur mycket drivmedel tankar ni och är den fossil eller förnybar (liter/m3)?
  • Hur långt reser ni med flyg, tåg, buss, etcetera (km)?
  • Vilka stora inköp gör ni? Tex inköp av material, elektronik (kg), måltider (antal), dryck (liter/koppar) med mera?
  • Vad producerar ni och är den produkten/tjänsten hållbar?
  • Hur hållbar är er affärsmodell?

Här finns en checklista med frågor som ni med fördel kan arbeta tillsammans med i en grupp, men som också fungerar bra för enskilt arbete.

Här finns en checklista med frågor som ni med fördel kan arbeta tillsammans med i en grupp, men som också fungerar bra för enskilt arbete.

Har ni ett svar?

Utifrån de områden ni har kommit fram till ska ni sedan välja vilka (minst) tre utmaningar som ni vill arbeta med. Utmaningarna ska vara relevanta för er i relation till era stora utsläpp. Om ni behöver hjälp och stöd är det bara att ni hör av er. Länk till vilka klimatutmaningar ni anta finns längre ner på denna sedan.

Skriv på!

När ni har gjort klimatkartläggningen så är det dags att skriva på kontraktet.När ni signerar kontraktet berättar ni om vilka utmaningar ni tänker anta. Efter signeringen får ni mejl från: klimatkontrakt@karlstad.se med ett diplom.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida