Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Vilken förväntan finns det på oss som företag/förening?

När man som organisation, förening eller företag har skrivit under ett lokalt klimatavtal så innebär det att man ställer sig bakom målbilden för ett klimatneutralt Karlstad och att man väljer att arbeta med sina egna klimatutmaningar.

Inför att ni skriver under ett lokalt klimatkontrakt kommer ni att få ett underlag från oss för att på ett smidigt sätt kunna kartlägga er verksamhet och vilka egna mål ni vill arbeta mot. Kartläggningen kan därefter fungera som ett stöd och uppföljningsverktyg. Följande punkter kommer ni att arbeta med:

  • Identifiera: Identifiera vilka delar av verksamheten som har den största klimatpåverkan.
  • Anta utmaningar: Anta och genomföra minst tre av de klimatutmaningar som gör störst skillnad eller anta branschstandard (se nästa punkt).
  • Anta branschstandard: Anta och genomföra eventuell klimatfärdplan som är relevant för organisationen, till exempel en av Fossilfritt Sveriges branschfärdplaner.
  • Uppföljning: Årligen följa upp och rapportera genomförda åtgärder för antagna klimatutmaningar och en uppskattning av minskade klimatutsläpp.
  • Samarbeta: Bidra till det gemsamma arbetet mot ett Klimatneutralt Karlstad 2030.

Sidan uppdaterad: 2024-03-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida