Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
glittrande vatten längs en strandkant

Avrådan om bad i Västra Örten - kommunerna avråder från bad

Pågående algblomning har konstaterats i sjön Västra Örten som ligger i Forshaga kommun och Karlstads kommun. Sjön har en badplats som ligger i Forshaga kommun. Avrådan gäller både för människor och hundar.

– I nuläget avråder vi från bad helt och hållet tills vidare då provsvar har visat på förekomst av cyanobakterier. Nya prover kommer att tas och när avrådan om bad är borttagen så uppdaterar vi vår information, säger Anna Edelman, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Forshaga kommun.

För att vara på säkra sidan bör man alltid låta bli att bada när vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger. En skylt om avrådan från bad kommer att sättas upp på badplatsen.

Algblomning färgar ytvattnet

Vid algblomning färgas ytvattnet i olika nyanser av blågrönt eller brunt och kan fläckvis bli grynigt eller strimmigt och näst intill ogenomskinligt - resultatet liknas ofta vid rabarbersoppa. Vattnet täcks av en hinna eller klumpar och kan även vara kraftigt grumlat av små trådar eller gryn. Om siktdjupet i vattnet är mindre än en meter är det en varningssignal om att koncentrationen av alger kan vara hög.

Kan leda till illamående och kräkningar

De första symptomen vid förgiftning är likartade hos människa och djur: illamående, kräkningar, diarré och eventuellt feber. Man kan även drabbas av hudirritationer och ögonbesvär. Om du får något av symptomen bör du ta kontakt med läkare.

För vuxna människor är risken normalt liten att drabbas av förgiftning. Barn, speciellt småbarn, får lättare i sig vatten och bör därför hållas ifrån vatten med algblomning eller under uppsikt.

Djur drabbas värre

Husdjur, boskap och vilda djur är de som löper störst risk att bli drabbade i samband med algblomningar. Djur som dricker algvatten kan bli allvarligt sjuka och till och med dö av förgiftning. Husdjur som uppvisar symptom bör därför få veterinärvård så fort som möjligt.

Tar vattenprover regelbundet

Vid kommunens badplatser tas regelbundet vattenprover för att bedöma vattnets bakteriologiska kvalitet. Mängden alger kan också förändras snabbt, och bedömning görs därför säkrast utifrån vad som kan ses med blotta ögat.

Sidan publicerad: 2024-06-04

Hittade du det du sökte på sidan?