Risk för skogsbrand i Värmlands län

Just nu varnar SMHI om att risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare anpassar ditt agerande utifrån rådande läge. Tänk på att du är ansvarig för den eld du tänder och för eventuella skador den orsakar.

Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Att tänka på när du fyller och tömmer poolen

Vet du vad du ska tänka på när du ska fylla och tömma poolen? Fyll poolen endast när det är dåligt väder. Fyll inte samtidigt som som dina grannar gör det. När det är dags för att tömma poolen ska du helst göra det på din gräsmatta. Använd inte poolkemikalier dagarna före tömning.

Fylla poolen

När du fyller poolen går det åt mycket vatten och om många fyller poolen samtidigt kan det leda till kapacitetsbrist i vattenverk och till slut till vattenbrist. Tänk gärna till när du fyller poolen:

  • Fyll poolen endast när det är dåligt väder. När det är varmt väder är det många som vattnar i trädgården, tvättar utemöbler och altan, duschar, använder vattenspridare med mera. Då går vattenproduktionen på högtryck. Om vi lägger till poolfyllning kan det bli tufft att få vattnet att räcka.
  • För att undvika att det går åt mycket vatten vid samma tillfälle ska du inte fylla poolen samtidigt som dina grannar gör det.
  • Fyll din pool i lugn takt då ett högt flöde kan göra att avlagringar i de kommunala ledningarna släpper vilket innebär att grannarna i ditt område kan få missfärgat vatten. Att fylla sin pool tar lång tid så planera detta i förväg.
  • Använd gärna en trädgårdsslang men se till att slangens mynning är ovanför vattenytan under hela påfyllningen. Detta för att försäkra dig om att förorenat vatten vid tryckfall inte strömmar ut i huvudledningsnätet.

Hög efterfrågan på vatten kan leda till vattenbrist

De senaste åren har grundvattennivåerna tidvis varit låga och nederbörden mindre än normalt. Huvuddelen av Karlstads kommuns invånare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp får sitt vatten från vårt stora vattenverk som tar sitt råvatten från Vänern. Där är det inte så stor risk att vattnet sinar. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten.

Vid våra mindre vattenverk som tar vatten från grundvattentäkter kan det dock bli problem när grundvattennivåerna är låga. Vallargärdet (Ulvsby vattenverk) är ett sådant område där vi på försommaren ofta kan få problem. Vissa år har vi behövt utfärda bevattningsförbud. Men hjälps vi alla åt att tänka vattensmart så minskar problemen och vi får en hållbar vattenanvändning.

Tömma poolen

När sommarsäsongen är över ska poolen tömmas på vatten. Vet du hur du ska göra för att tömma ut vattnet på rätt sätt?

  • Använd inte poolkemikalier dagarna före tömning. I mindre pooler som står i solen förbrukas klor snabbt. Redan efter några dagar är halten av klor låg. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klor direkt i sjöar och vattendrag eller till dagvattenledningar. Kloren ska vara förbrukad före tömning.
  • Töm helst poolen på din egen gräsmatta. Det förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar. Töm lite i taget så att vattnet hinner rinna undan. Kontrollera så att vattnet inte rinner mot ditt eller grannarnas hus.
  • Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ om du inte kan tömma ut poolvattnet på din egen gräsmatta. Låt då vattnet rinna till en rännstensbrunn i gatan eller till din egen dagvattenbrunn på tomten, om du har en sådan. Töm lite i taget så det hinner rinna undan. Kloret i poolen behöver vara förbrukat innan du ska tömma poolen.
  • Töm inte poolvattnet till avloppsvattnet via en golvbrunn eller vask. Då blir vattenflödet bara en onödig belastning för reningsverket.

Poolkemikalier

Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Överdosera inte och använd inte kemikalier i onödan. Följ de instruktioner som finns på kemikaliens förpackning. Om du är osäker, kontakta kemikalieinspektionen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida