Husutstakning

Innan du börjar bygga ett hus ska huset stakas ut enligt bygglovet. En utstakning markerar husets placering, storlek och höjd.

Mätningsservice

Du når oss via kontaktcenter, fråga efter mätningsservice.

Grovutstakning

Om du är osäker på byggnadens läge gör vi en grovutstakning, då markerar vi med träkäppar, målar eller markerar på marken. En grovutstakning görs även om det behöver sprängas eller schaktas innan bygget kan påbörjas.

Finutstakning

En finutstakning visar byggnadens läge och storlek mer noggrant än en grovutstakning. Finutstakningen görs ofta med profiler som markerar byggnadens hörn och profiltrådar som visar storlek och höjdläge. Höjdläget är höjden på byggnadens golv, och det markerar mätingenjören också ut vid en utstakning.

Materialexempel för profiler:

  • Profilstolpar: 45 x 95 x 1,5 meter, 3-4 stycken per hushörn
  • Profilbräder: 22 x 95 x 2 meter, 2 stycken per hushörn
  • Profiltråd: Järntråd eller murarsnöre
  • Spik eller skruv

Vi garanterar husutstakning inom fem arbetsdagar

Vi utför din husutstakning inom fem arbetsdagar. Om vi inte kan hålla vårt löfte får du 10 procent rabatt på utstakningsavgiften.

Vad kostar det?

Kostnaden för husutstakning debiteras enligt plan- och bygglovstaxan (PBL-taxan), som stadsbyggnadsnämnden har antagit.

Om utstakning utförs av annan än kommunens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial och liknande med 20 procent av den avgift som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.
Avgiften, stomnätsavgift, tas ut för samtliga bygglov där det krävs utstakning och debiteras i samband med bygglovavgiften.

Kostnadsexempel för utstakning av en villa mindre än 199 kvadratmeter:

Stomnästavgift 1 922 kronor för underlagsmaterial för utstakning vilket utgör 20 procent av det totala beloppet. Avgiften tas ut på samtliga bygglov där det krävs utstakning och debiteras i samband med bygglovavgiften.

Finutstakning bostadshus, mindre än 199 kvadratmeter: 8224 kronor plus moms.

Garage, mindre än 49 kvadratmeter: 3656 kronor plus moms.

Grovutstakning görs på timtid: 850 kronor/timme plus moms.

Hur beställer jag?

Hör av dig till kontaktcenter och fråga efter mätningsservice så hjälper vi dig med din beställning.

Taggar för sidan

Lantmäteri och kartor

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

5 Mars 2024