Gemensamhetsanläggning

Ibland vill fastighetsägare gemensamt förfoga över, och ta hand om, anläggningar som till exempel vägar och parkeringar. Det är ett bra sätt att dela på arbetsbördan för en tillgång som kommer många till nytta.

Inrätta gemensamma anläggningar

När fastigheter har behov av att samverka innebär detta ofta ett behov av att inrätta en gemensamhetsanläggning. Det görs vid en anläggningsförrättning. Vid anläggningsförrättningen bestäms

  • hur anläggningen ska utformas
  • vilka fastigheter som ska delta
  • hur kostnaderna för byggande och drift ska fördelas.

Vanliga gemensamhetsanläggningar

De vanligaste gemensamhetsanläggningarna är vägar, vattentäkter, avlopp, parkeringar och garage.

Bilda en förening som förvaltar anläggningen

När många fastigheter ingår i en gemensamhetsanläggning är det ofta nödvändigt att bilda en förening för förvaltning av anläggningen. Lantmäterimyndigheten håller då ett sammanträde med delägarna och bildar en samfällighetsförening där man antar stadgar och utser styrelse.

Ansök om anläggningsförrättning

Du ansöker om att inrätta en gemensam anläggning genom att fylla i en blankett för lantmäteriförrättning.

Taggar för sidan

Fastighet
Lantmäteri och kartor

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Februari 2024