Fördjupning av översiktsplan för Välsviken

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt förslag till fördjupning av översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning för Välsviken. Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett planeringsunderlag som är aktuellt över en längre tid och som tar upp de väsentliga ämnena för en fortsatt god och hållbar utveckling av Välsviken. Fördjupningen ska även ligga till grund för kommande detaljplanering i området.

Planområdet ligger i den östra delen av Karlstad och är ca 3,5 kvadratkilometer stort. Området gränsar till södra Kroppkärr och Kroppkärrssjön i väster och Alsterdalen i öster. I norr gränsar området mot Kronoparkens bostadsområde och Vänern i söder. Genom planområdet går Välsviksleden som förbinder E18 med Örsholmen. Öster om området finns Alsters herrgård och Alsters bostadsområde.

Tidplan

  • Förslaget till FÖP Välsviken var ute på samråd 28 maj till 16 september 2016.
  • Förslaget till FÖP Välsviken var utställt för granskning från den 25 oktober 2017 och fram till den 15 januari 2018.
  • Förslaget till FÖP Välsviken har godkänts av stadsbyggnadsnämnden den 3 juli 2019.
  • Fördjupade översiktsplanen för Välsviken antogs av kommunfullmäktige den 26 september 2019.

Efter att en fördjupning av översiktsplanen är antagen ska området planläggas mer i detalj och det sker i detaljplanearbete.

Frågor

Ni är välkomna att höra av er om ni har några funderingar kring planförslaget, kontakta oss genom kontaktcenter 054-540 00 00, eller via e-post till stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se

Taggar för sidan

Översiktsplan

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024