Utbyte av gamla VA-ledningar

Om du ska dränera om eller byta ut befintliga vatten-, avlopps- och/eller dagvattenledningar inom tomtmark vill vi att du ska anmäla det till VA-avdelningen. Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med din ifyllda beställning, så kallad servisanmälan.

Vi behöver veta om du ska byta ledningar för att vi ska kunna samordna omläggning av våra ledningar när det behövs och för att vi ska kunna komplettera med exempelvis en dagvattenservis (inkopplingspunkt) om det inte finns en sådan.

Skicka in anmälan

Du kan göra anmälan via e-tjänst eller fylla i och skicka in en blankett. Du gör anmälan genom att skicka in ett exemplar av vatten- och avloppsritningar tillsammans med ifylld servisanmälan. Vatten- och avloppsritningarna ska visa ledningsdragningar och dimensioner på tomtmark

Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före vattnet och avloppet ska vara inkopplat. Anmälan är giltig i nio månader.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Skicka in ansökningsblanketten till:

Mejl: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Post:
Teknik- och fastighetsförvaltningen,
VA-avdelningen
651 84 Karlstad

Taggar för sidan

Vatten och avlopp

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

20 Juli 2024