Grundvatten

Vi har för närvarande tillräckligt med vatten i våra vattentäkter, men får vi en varm och torr sommar igen med hög belastning på våra mindre vattenverk så kan vi behöva införa tillfälliga bevattningsförbud. Vi följer utvecklingen av detta och genomför insatser vid behov.

Förutsättningar i Karlstads kommun

De senaste åren har grundvattennivåerna tidvis varit låga och nederbörden mindre än normalt. De flesta Karlstadsbor som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, får sitt vatten från Vänern. Där är det inte så stor risk att vattnet sinar. Däremot är kapaciteten i vattenverk och ledningar begränsad och kan i kombination med hög efterfrågan leda till brist på vatten. De mindre vattenverken är dock känsligare då de är beroende av grundvattentillgången.

Smart vattenanvändning

Även om vi inte infört någon begränsning i användandet av vatten, till exempel bevattningsförbud, är det viktigt att tänka på hur du använder vatten, speciellt när grundvattennivåerna är låga. Med smart vattenanvändning och goda vattenvanor räcker vårt gemensamma och värdefulla vatten längre.

Följ läget hos SMHI

På SMHI:s webb kan du se var det är risk för vattenbrist. Här kan du själv följa utvecklingen av bland annat markvatten, grundvattennivåer, risk för vattenbrist, nederbörd och temperatur i vår region.

Brunnsägare ansvarar för sin vattenförsörjning

Låga grundvattennivåer påverkar framförallt tillgången på vatten i små grundvattenmagasin. Du som har egen brunn kan påverkas om grundvattennivåerna blir lägre än normalt i vissa områden. Vid torka och akut vattenbrist är det viktigt att vara försiktig med vattenuttagen.

Du ansvarar själv för att säkra din vattenförsörjning om din brunn sinar. Du får då kontakta en privat firma för att köpa vatten för att fylla på brunnen igen. Håll därför ett extra öga på vattennivåerna i brunnen och se över hur du kan anpassa din vattenförbrukning.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024