Tillfälligt vatten

Har du behov av tillfälligt vatten? Om du bygger ett hus och behöver vatten under byggtiden, om du behöver vatten till ett evenemang eller behöver hyra en brandpost gör du en anmälan till kommunen.

Byggvatten

Om du bygger ett hus och behöver vatten under byggtiden ska du göra en servisanmälan till oss på VA-avdelningen på teknik- och fastighetsförvaltningen. Byggvatten får inte användas utan VA-avdelningens godkännande. Allt vatten ska mätas under den period du använder det. Det är endast kommunens personal som får öppna och stänga servisventilen i gatan.

För att säkerställa att vi kan ge dig byggvatten när du behöver det är det viktigt att du är ute i god tid med din anmälan till oss. Vi behöver din anmälan minst 8 veckor innan önskat datum. Avgift för byggvatten debiteras enligt gällande VA-taxa. Du gör anmälan via e-tjänst. Det går även att mejla eller posta in en blankett.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Skicka in ansökningsblanketten till:

mejladress: teknikochfastighetsforvaltningen@karlstad.se

Postadress:
Teknik- och fastighetsförvaltningen,
VA-avdelningen
651 84 KARLSTAD

Vatten till evenemang

Om du ska arrangera ett evenemang som en festival, marknad eller cirkus och behöver tillfälligt vatten ska du göra en anmälan till oss på VA-avdelningen på teknik- och fastighetsförvaltningen. För att säkerställa att vi kan ge dig tillfälligt vatten när du behöver det är det viktigt att du är ute i god tid med din anmälan till oss. Vi behöver din anmälan senast 14 dagar innan önskat datum.

Fyll i vilken typ av evenemang och vilken adress du behöver vatten till. Vi avgör sedan om det är möjligt att leverera vattnet till önskad plats.

Hyra av brandpost

Om du behöver hyra en brandpost för att få tillgång till vatten under en kortare period ska du mejla till oss på VA-avdelningen vattenmätarverkstaden vmv@karlstad.se eller ringa Kontaktcenter på 054-540 00 00. För att säkerställa att vi kan ge dig tillfälligt vatten när du behöver det är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid.

Om det visar sig att det är mer lämpligt att tanka vatten från någon av våra vattenkiosker så kommer vi istället att hänvisa dig dit.

Taggar för sidan

Vatten och avlopp

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

23 Juli 2024