Barnschema, vistelsetid och frånvaro

Du som har barn i förskola och annan pedagogisk verksamhet behöver lämna in både barnschema och vistelsetid. Är ditt barn sjukt eller ska vara borta från förskolan gör du en digital frånvaroanmälan.

Nytt system för att lämna barnschema och frånvaro från 8 april

Den 8 april gick vi över till ett nytt system för förskola, grundskola och fritidshem som heter Edlevo. Där kan du bland annat ansöka och säga upp plats, lämna schema, kontaktuppgifter och inkomstredovisning samt göra frånvaroanmälan digitalt.

Lämna barnschema

Inga gamla scheman följer med i Edlevo utan du behöver lägga in ett nytt schema så fort som möjligt efter övergången. Vika tider du lägger in i schemat påverkar inte din avgift. Den styrs av barnets vistelsetid.

Ny e-tjänst för att ändra vistelsetid

Vid omfattande schemaförändringar som påverkar barnets genomsnittstid på förskolan, till exempel om du blir föräldraledig eller arbetslös, behöver du även ändra barnets vistelsetid i en separat e-tjänst. Vistelsetiden blir underlag för din avgift.

Sjuk- och frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan eller pedagogiska verksamheten som planerat ska du göra en digital frånvaroanmälan i Edlevo.

Läs mer om Edlevo

Lämna barnschema

Du som vårdnadshavare ansvarar för att lägga in aktuellt schema i Edlevo.

Du ska lägga in hela barnets närvarotid i schemat, alltså den tiden du behöver för arbete eller studier plus restid och tid för lämning och hämtning.

 • Planerad ledighet och frånvaro ska läggas in i schemat.
 • Du kan lämna in schema för 20 veckor framåt.
 • Du behöver lämna in schema senast en vecka innan det ska börja gälla.
 • Ändringar i schemat påverkar inte din avgift (den styrs av barnets vistelsetid)

Schemat läggs in under Registrera barnschema i Edlevo app eller webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Initialerna visar vem som lagt in tiden

I schemat visas initialerna för den vårdnadshavare som lagt in tiderna eller ändrat i schemat senast. Initialerna har inget att göra med vem som ska hämta eller lämna barnet utan visar enbart vem som registrerat tiden.

Schemat i Edlevo har ingen koppling till avgiften och det spelar ingen roll vilken vårdnadshavare som lämnar in eller ändrar tiderna vid växelvist boende/delad plats.

Vårdnadshavare som via mail uppmanats att registrera schema i Nuddis kan bortse från mailet. Barnschema i förskola och fritids ska registreras i Edlevo.

Vårdnadshavare som via mejl uppmanats att registrera schema i Nuddis kan bortse från mejlet. Barnschema i förskola och fritids ska registreras i Edlevo.

Du kan registrera och ändra ditt barns schema i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Edlevo ersätter det tidigare systemet Min sida - barnomsorg.
 • Inga gamla scheman följer med i Edlevo utan du behöver lägga in ett nytt schema så fort som möjligt efter övergången till Edlevo 8 april.
 • Vårdnadshavare kan registrera schema 20 veckor framåt i tiden i Edlevo.
 • Du kan inte göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla. Behöver du justera schemat inom de närmaste 7 dagarna, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag, så anmäler du frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med avdelningen.
 • Det är vårdnadshavares ansvar att lägga in ett aktuellt schema.
 • Vid omfattande schemaförändringar som påverkar barnets genomsnittstid på förskolan, till exempel om du blir föräldraledig eller arbetslös, behöver du även ändra barnets vistelsetid i en separat e-tjänst på karlstad.se/e-tjanster. Vistelsetiden är underlag för din avgift.

Läs mer om barnschema och vistelsetid

Problem att se barnschemat i Edlevo?

Kontrollera så att barnet är skrivet på samma adress som minst en vårdnadshavare, till exempel att det inte står lägenhetsnummer på vårdnadshavaren men inte på barnet.

Det kan också bero på att du inte är vårdnadshavare eller annan ansvarig vuxen.

Så här lägger du in schema i Edlevo app

När du öppnar Edlevo har du möjlighet att lägga in ett schema.

 1. Klicka på Barnschema/Lovplacering
 2. … och välj sedan Registrera schema.
 3. Välj en vecka för att registrera tid
 4. Fyll i den tid du lämnar barnet till förskolan
 5. Fyll i den tid du hämtar barnet
 6. Över tiderna för en dag finns en ikon för att kopiera tiderna. Klicka på den.
  Med tider kopierad visas, på övriga dagar, en ikon för att klistra in de kopierade tiderna.
 7. Nu kan du kopiera och klistra in tiden för veckans övriga dagar eller skriva manuellt om tiderna skiljer sig från dag till dag.
 8. Om barnet ska vara ledig en dag anger du ingen tid, eller raderar en befintlig tid för den dagen.
  Du kan även markera Ledig hela veckan.
 9. Avsluta registreringen med att klicka på den blå knappen längst ner, Bekräfta ändrade schematider.
 10. I nästa vy kan du kopiera in schemat till andra veckor.

Kopiera schema till syskon

Om du vill kopiera schematiderna till ett syskon så gör du det efter att du Bekräftade ändrade schematider.

 1. Markera Kopiera schema till syskon
 2. … och det syskon som du vill kopiera schemat till.
 3. Avsluta med att Skicka in.

Delad plats – vårdnadshavare har varsitt schema

Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser kan de skicka in varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. Det går också bra att en vårdnadshavare registrerar alla barnets tider.

Skulle vårdnadshavare registrera tider på en dag där det redan finns registrerade tider uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte registreras förrän du ändrar tiderna.

Vad betyder initialerna?

I schemat visas initialerna för den vårdnadshavare som lagt in tiderna eller ändrat i schemat senast. Initialerna har inget att göra med vem som ska hämta eller lämna barnet utan visar enbart vem som lagt in tiden.

Schemat har ingen koppling till avgiften och det spelar ingen roll vilken vårdnadshavare som lämnar in eller ändrar tiderna. Avgiften styrs av den vistelsetid respektive vårdnadshavare har registrerat.

Översikt barnschema

I översikten kan vårdnadshavaren se planerad tid (schematid) och verklig tid samt eventuell differens. Visas både som månadsöversikt och dag för dag.

Påminnelser om uppdatering av schema

När ditt barns schema är på väg att löpa ut får du en påminnelse om att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse skickas ut till dess att ett schema skickats in. Påminnelsen går ut som en notifiering i Edlevo App, visas under Meddelande, samt skickas till vårdnadshavarens e-post.

I filmen nedan kan du se hur du lägger in ett schema för förskola:

Ändra tider

Det är viktig att du lämnar in ett nytt schema eller gör ändringar i det befintliga om ditt barn får ändrade tider. Du kan inte göra ändringar senare än en vecka innan de börjar gälla.

Behöver du justera schemat inom de närmaste 7 dagarna gör du det genom att anmäla frånvaro. Du kan inte göra ändringar som gör att barnets tid utökas, till exempel kommer en extra dag, kommer tidigare eller går hem senare. Du kan däremot minska tiden, till exempel om barnet ska vara ledigt eller gå hem tidigare en dag. Om du behöver utöka tiden eller byta dag med kort varsel tar du kontakt med förskolan.

Tillfälliga mindre förändringar kan skickas till avdelningen via meddelande i Edlevo. Det gäller till exempel om någon annan är du själv ska hämta barnet. Avdelningen kan inte svara på meddelandet.

Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjukt eller inte kommer till förskolan eller pedagogiska verksamheten som planerat ska du göra en frånvaroanmälan. Det är viktigt att du anmäler frånvaron innan barnet skulle ha börjat på morgonen så att personalen inte behöver ringa och höra om det hänt något på vägen.

Du ska också anmäla frånvaro om barnet är borta en stund under dagen, till exempel vid tandläkarbesök.

Du frånvaroanmäler ditt barn i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du inte möjlighet att anmäla via app eller webb kan du skicka ett SMS.

 • Förskolor och fritidshem kommer från 8 april att närvaroregistrera alla barn digitalt i Edlevo.
 • Du ska anmäla frånvaro för ditt barn i Edlevo-appen eller via webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. istället för att ringa till avdelningen/använda Nuddis.
 • Har du inte möjlighet att anmäla frånvaro via Edlevo kan du skicka ett SMS.
 • Du ska anmäla frånvaro både om barnet sjukt/frånvararande en hel dag och vid del av dag som till exempel tandläkarbesök under dagen.

Samma anmälan gäller för både grundskola och fritidshem

 • När du skickar in frånvaroanmälan via app, webb eller SMS visas den för både lärare i skolan och pedagoger i fritidshemmet. Det är viktigt att du använder funktionen för just frånvaroanmälan och inte ringer eller skickar meddelande till fritidshemmet eftersom skolan då inte får reda på att ditt barn är sjukt eller frånvarande. Barnet får då ogiltig frånvaro för dagens lektioner.

Så här anmäler du frånvaro i Edlevo app

Anmälan frånvaro för en hel dag

 1. I Edlevo väljer du Frånvaro
 2. … och sedan Frånvaroanmälan.
 3. Markera det eller de barn frånvaroanmälan gäller, ifall det är flera.
 4. Välj Heldag
 5. … och markera Idag och/eller Imorgon.
 6. Avsluta med Skicka frånvaro.

När du är klar får du en bekräftelse på skärmen att du gjort frånvaroanmälan.

Anmäla frånvaro för en del av dag

 1. I Edlevo väljer du Frånvaro
 2. … och sedan Frånvaroanmälan.
 3. Markera det eller de barn frånvaroanmälan gäller, ifall det är flera.
 4. Välj Tidsbestämd för frånvaro del av dag
 5. … och ange sedan Datum och Tid.
 6. Avsluta med Skicka frånvaro.

När du är klar får du en bekräftelse på skärmen att du gjort frånvaroanmälan.

Telefonnummer för SMS: 010-151 70 09

SMS:et måste inledas med Frv följt av barnets personnummer. För nyanlända elever som inte fått sitt fullständiga personnummer anges ett tillfälligt personnummer som mentor kan hjälpa till att ta fram.

Anmäl frånvaro en hel dag, skriv: Frv ÅÅMMDD-XXXX

Anmäl frånvaro för del av dag, skriv: Frv ÅÅMMDD-XXXX 13:00-14:00

Om anmälan skickas in efter klockan 16:00 registreras frånvaron automatiskt för nästa dag. Du kan enbart anmäla innevarande dag eller nästkommande dag via SMS.

Det går inte att ändra en frånvaroanmälan via SMS genom att skicka ett nytt SMS.

Kontaktuppgifter för bekräftelse

Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig för att du ska kunna få en bekräftelse på din frånvaroanmälan via SMS.

Du lämnar och uppdaterar ditt telefonnummer och din e-postadress i Edlevo-appen eller via webben. Har du lämnat kontaktuppgifter tidigare följer dessa med in i Edlevo, men du behöver kontrollera att uppgifterna fortfarande stämmer första gången du loggar in.

Om du inte har e-legitimation kan Kontaktcenter hjälpa till att lägga in uppgifterna.

Svarsmeddelanden

 • Frånvaro registrerad – frånvaroanmälan har sparats i systemet.
 • Frånvaroanmälan för imorgon är registrerad – frånvaroanmälan har sparats i systemet för nästkommande dag.
 • Frånvaro finns redan anmäld/registrerad för idag – heldagsfrånvaro finns redan registrerad för nuvarande dag.
 • Lektionsfrånvaro finns redan registrerad för idag. Kontakta mentor – lektionsfrånvaro har redan registrerats i systemet.
 • Telefonnummer stämmer inte med kontaktuppgift i systemet – om anmälan gjorts av vårdnadshavare/kontaktperson och telefonnumret inte stämmer med kontaktuppgifterna i systemet.
 • Frånvaroanmälan ej registrerad, var god försök senare – personen kunde inte hittas i systemet.
 • Eleven ej aktiv, ingen frånvaroanmälan har registrerats – eleven har inga placeringar i systemet.
 • Ditt mobilnummer finns inte i systemet, ingen frånvaroanmälan har registrerats – vårdnadshavaren/kontaktpersonen har ingen relation till eleven.
 • Angiven tid har ett felaktigt format. Tiden ska anges i formatet TT:MM-TT:MM – Formatet i tidsangivelsen är felaktig.
 • Frånvaroanmälan har ett felaktigt format. Meddelandet ska anges i formatet FRV PERSONNUMMER för heldagsfrånvaro eller FRV PERSONNUMMER TT:MM-TT:MM för frånvaro del av dag – Meddelandet är felformaterat.
 • Personnummer har ett felaktigt format. Personnummer ska anges i formatet ÅÅMMDD-NNNN – Personnumret är felformaterat.

Vistelsetid

Vistelsetiden är den genomsnittstid ditt barn är på förskolan varje vecka. Vistelsetiden styrs av din sysselsättningsgrad, alltså hur mycket du arbetar eller studerar eller om du är arbetssökande eller föräldraledig.

Vistelsetiden består av din arbetstid eller studietid samt eventuell restid. Om du är arbetssökande eller föräldraledig för annat barn har barnet rätt till max 15 timmars vistelsetid per vecka i förskola eller annan pedagogisk verksamhet. Om du arbetar eller studerar på heltid så har barnet rätt till 16 timmar eller mer.

Vistelsetiden ligger till grund för din avgift och ska inte justeras vid tillfälliga ändringar som lov, semester eller annan ledighet. Det är viktigt att du uppdaterar vistelsetiden vid förändringar för att du ska få rätt avgift.

Du registrerar och ändrar vistelsetid i e-tjänsten "Ny eller förändrad vistelsetid i förskola och annan pedagogisk verksamhet"

Lovplanering

Lovplanering är en funktion i Edlevo för att anmäla planerad ledighet under semester, lov och kompetensutvecklingsdagar.

Funktionen används inte i dagsläget men slås troligen på till hösten 2024. Fram till dess anmäler du behov av omsorg under kompetensutvecklingsdagar på samma sätt som tidigare.

Sommaruppehåll (sommarschema)

Ska ditt barn vara ledig från förskolan minst åtta sammanhängande veckor under perioden juni till augusti kan du anmäla sommaruppehåll. Du betalar då avgift enligt lägsta timintervallet under den perioden.

Om barnet har växelvis boende och delad plats måste båda vårdnadshavarna anmäla sommarschema för att kunna få reducerad avgift.

För att ha rätt till sommarschema måste du anmäla det i god tid innan ledigheten börjar. Barnet ska också ha varit inskrivet och närvarat i verksamheten i minst två månader innan.

Tänk på att om du säger du upp platsen under sommaren (juni, juli, augusti) kan ditt barn inte få en plats i förskola eller annan pedagogisk verksamhet förrän tidigast 1: a september samma år.

Sammanslagning under sommaren

Under sommarlov och längre ledigheter är det ofta mindre barn på plats och då slår vissa förskolor samman sina verksamheter. Det innebär att ditt barn kan få gå på en annan än sin vanliga förskola.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

18 Juni 2024