Förskola 15

Giftfri förskola

Det är viktigt för oss att våra barn inte riskerar att utsättas för skadliga ämnen på sin vardagliga arbetsplats – förskolan. Därför har vi sedan en längre tid tillbaka arbetat aktivt för en giftfri förskola.

Barn är särskilt känsliga mot skadliga kemiska ämnen. Därför är det bra med kunskap som kan minska riskerna.

Miljö- och kemikaliekrav vid upphandling

Arbetet innebär bland annat att vi ställer skarpa miljö- och kemikaliekrav i upphandling av produkter som används i förskolan. Vi har gjort inventeringar och fasat ut många produkter. Bland annat har vi bytt ut alla madrasser till Svanenmärkta som är utan PVC och ftalater, alla tallrikar är i lättviktsporslin, glas och kannor är i glas, PVC-golv har bytts ut och ett arbete med utemiljön pågår.

Ekologiska livsmedel

Cirka 35 % av livsmedlen som köps in till förskola och skola är ekologiska. Alla bananer är alltid ekologiska och därmed odlade utan bekämpningsmedel och kemikalier. Vår strävan är att all frukt ska vara ekologisk.

En miljösmart kommun

I Karlstads kommun arbetar vi utifrån strategisk plan. En av delarna inom målområde ”En miljösmart kommun” är att Karlstadborna och miljön inte ska påverkas negativt av skadliga ämnen. Arbetet följs upp och utvärderas löpande.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

26 Maj 2024