Mobbning och likabehandling

För att må bra, utvecklas och kunna lära sig nya saker är det viktigt att alla barn och elever trivs och känner sig trygga i sin förskola eller skola.

Vi arbetar aktivt för att våra förskolor och skolor ska vara fria från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Upplever du att någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar ska du prata med en vuxen på förskolan eller skolan.

Kränkande behandling

Känner du dig ledsen och blir illa behandlad på något sätt? Då kan du vara utsatt för kränkande behandling. Kränkningar kan vara att någon säger något elakt, skickar elaka meddelanden, sms eller liknande till dig. Det kan även vara att du blir retad.

Kränkande behandling kan ske tyst, genom att man inte får vara med eller att andra himlar med ögonen när man säger något. Våld och hot är också kränkningar. Skolan måste alltid ta dig på på allvar om du upplever att du blivit kränkt.

Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Diskriminering

Har den kränkande behandlingen koppling till någon av diskrimineringsgrunderna handlar det om diskriminering.

Diskrimineringsgrunderna är:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • ålder
  • sexuell läggning
  • funktionsnedsättning

Anmälan om misstänkt kränkning

Om du, eller ditt barn utsatts för misstänkt diskriminering, trakasserier eller kränkningar ska du berätta det för någon i skolans personal eller för rektor.

Rektor gör då en anmälan till barn- och ungdomsnämnden eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och skolan startar en utredning kring vad som hänt. Om det har skett diskriminering, trakasserier eller kränkningar ska det sättas in åtgärder för att dessa ska upphöra.

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Alla förskolor och skolor gör varje år en plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen beskriver hur förskolan eller skolan arbetar för att skapa en god arbetsmiljö där alla trivs och respekteras.

Du hittar planen på respektive förskola eller skolas sida här på karlstad.se.

Gymnasieskolornas likabehandlingsplaner kan du läsa mer om här.

Taggar för sidan

Anpassad grundskola
Anpassad gymnasieskola
Grundskola
Gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

18 Juli 2024