Starta karriären som trainee

Karlstads kommun erbjuder regelbundet nyutexaminerade studenter från universitet eller högskolor traineeplatser inom ramen för Higher Ambition Program. Det är ett samverkansprojekt mellan privata företag och offentliga verksamheter i Värmland. Här kan du läsa mer om traineeprogrammet.

Under ditt år som trainee får du utvecklas och testa olika arbetsuppgifter, och vi får ta del av dina kunskaper.

Nästa omgång startar hösten 2023

Inom Higher Ambition Program kommer du att vara del av en grupp på totalt cirka 15 Graduate Trainees med traineetjänst i privata företag och offentliga verksamheter. Ni kommer att träffas kontinuerligt under året i formella och informella sammanhang. Du får också delta i en gemensam utbildningsdel på 12-14 dagar som fokuserar på modernt ledarskap. Under utbildningsprogrammet kommer du också att göra studiebesök hos arbetsgivare kopplade till Higher Ambition Program.

Ansökningsperioden för Higher Ambition Program hösten 2023 är stängd.

Klicka här för att läsa mer om Higher Ambition Program. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

12 April 2024