Liv och rörelse i framtidens Karlstad

Framtidens stad

I projektet "Framtidens stad" har vi frågat både Karlstadsbor och olika aktörer i Karlstad hur de ser på Karlstads centrum. Målet är att skapa ett ännu mer levande Karlstads centrum i framtiden och synpunkterna har bland annat använts i arbetet med stadsdelsvisionen för centrala Karlstad.

Ett ännu mer levande centrum

Karlstads centrum är en mycket viktig del av Karlstads framtid som livsmiljö, arbetsplats och besöksmål. Men också för regionens möjligheter till tillväxt. Karlstads kommun har deltagit i det nationella projektet "Framtidens stad", där vi bland annat har haft samtal med olika parter kring för- och nackdelar med centrum. Vi ville till exempel ha svar på vad som fungerar bra och dåligt och hur vi kan skapa ett ännu mer levande Karlstads centrum i framtiden.

Fokus på gestaltning och innehåll

I arbetet har vi fokuserat på två delområden:

  • gestaltning och utformning - hur det ser ut
  • innehåll och funktioner- det man kan göra i staden och de möjligheter som finns

Karlstadsborna lämnade synpunkter genom tre olika frågepaket:

  • Vilka platser i Karlstads centrum behöver ny gestaltning?
  • Vilka platser är otrygga eller svåra att röra sig på?
  • Vad tycker du om utbudet i Karlstads centrum - kan du göra det du vill?

Stort intresse för att tycka till

Gensvaret var stort och totalt kom det in 426 svar. Bland annat upplever många cyklister att det är svårt att ta sig fram i centrum. Några av favoritplatserna i Karlstad centrum är Haga, Stora torget, Stadsträdgården, Västra Torggatan, Sandgrund och Residensparken vid älven. De flesta synpunkterna handlade om förslag till platser som behöver utvecklas, befintliga miljöer som behöver upprustning samt förnyelse av områdena kring resecentrum.

Läs mer om stadsdelsvisionen för centrala Karlstad.

Taggar för sidan

Byggprojekt

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

18 Juni 2024