Illustrerad flygvy över delar av Sannafältets sportcenter
Illustrerad flygvy över Solstadens sportcenter. Illustration Sweco.

Sandbäcken – Solstadens sportcenter

På Solstadens sportcenter har en kastplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en konstgräsplan byggts. Konstgräsplanen stod klar under 2021 och såväl inomhusarena som utomhusarena stod klara under 2022.

Många idrotter samlade

På området har utgångspunkten varit samverkan mellan de olika ytorna för att skapa ett effektivt utnyttjat sportområde och en social mötesplats för aktiva, motionärer och åskådare. Här byggs nu en konstgräsplan, en inomhusarena, en utomhusarena och en kastplan. Sedan tidigare finns friskvårdsanläggningen Friskis&Svettis på området och strax intill ligger naturområdet I2-skogen och Norra fältet som är en evenemangsyta och som också kan utnyttjas till parkering vid större evenemang.

Gestaltning med trä och grönska

Förslaget är att trä används både för stomme och delar av ytskikt på utomhusarenan och inomhusarenan. De kommer enligt förslaget att ha en stomme av trä liksom träpanel på delar av byggnaden. Grönska är viktigt för området och den 30 meter breda trädridån mellan arenaområdet och Sanna Allé kommer att sparas.

Illustration av hur arenonrna skymtar bakom trädridån från Sanna allé

Konstverket Roadrunner smyckar området

Konstverket Roadrunner är nästan sex meter högt och elva meter brett och sitter vid infarten till Solstadens sportcenter, intill Infanterigatan. Det är Karlstad kommuns råd för konstnärlig gestaltning som valt ut konstverket. Det Berlinbaserade konstnärskollektivet Inges har kommit med idén till det lekfulla konstverket. Målet var att alstret skulle matcha sportcentrets storskalighet och att bli ett alster av landsmärkeskaraktär.

illustration av konstverket roadrunner
Solstadens konstgräsplan sedd från ovan

Sandbäcken – Solstadens konstgräsplan

Inom Solstadens sportcenter finns nu en uppvärmd konstgräsplan, vilket gör det möjligt att använda den under stora delar av året. Planen kommer främst användas för amerikansk fotboll men även för fotboll. Planen ersätter Regementets IP och stod klar hösten 2021.

Illustration entrén till inomhusarenan på Solstadens sportcenter

Sandbäcken – inomhusarena för friidrott och fysträning

Eva Lisa Holtz Arena är en multifunktionell anläggning som innehåller ytor för tävling och träning liksom lokaler för möten, utbildningar och kontor. Arenan ersätter Våxnäshallen och stod klar i april 2022.

Illustrerad vy mot läktare på utomhusarenan Sola arena

Sandbäcken – utomhusarena för friidrott och bollsporter

På utomhusarenan Sola Arena samsas friidrott med fotboll och amerikansk fotboll. Arenan ersätter Tingvalla IP och stod klar i början av hösten 2022.

Illustrerad vy från gatan utanför Sannafältets utomhusarena

Sandbäcken – gator, parkeringar och torg på Sannafältet

Under sommaren 2020 började arbetet med gator, parkeringar, vatten- och avlopp samt torg som ska omringa framtidens arenor på Sannafältet. De gemensamma ytorna utformas så att människor får mest plats och bilar rullar sakta på de gåendes villkor.

Tidplan

  • Våren 2020 Avverkning av träd och infrastruktur börjar byggas.
  • Hösten 2020 Konstgräsplanen och inomhusarenan börjar byggas.
  • Våren 2021 Utomhusarenan börjar byggas.
  • Hösten 2021 Konstgräsplanen klar.
  • April 2022 Inomhusarenan klar.
  • September 2022 Utomhusarenan klar.

Kastplanen kommer att byggas någon gång under denna tidsperiod.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av ett sportcenter som består av flera arenor.

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun. Entreprenör för byggprojektet är Byggdialog. Entreprenör för infrastrukturen är NCC.

Kommunens kontaktperson:

Marcus Ekholm, kommunledningskontoret
Fredrik Björkman, förvaltare teknik- och fastighetsförvaltningen
Mikael Lundh, infrastruktur teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

18 April 2024