Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Klar
Illustration entrén till inomhusarenan på Solstadens sportcenter
Illustration av entrén till inomhusarenan Eva Lisa Holtz arena. Illustration Sweco.

Illustration av entrén till inomhusarenan Eva Lisa Holtz arena. Illustration Sweco.

Sandbäcken – inomhusarena för friidrott och fysträning

Eva Lisa Holtz Arena är en multifunktionell anläggning som innehåller ytor för tävling och träning liksom lokaler för möten, utbildningar och kontor. Arenan ersätter Våxnäshallen och stod klar i april 2022.

Många aktiviteter

Förutom löparbanor finns utrymmen för kastgrenar samlade längs södra sidan och hoppgrenar längs löparbanan och i nordöstra hörnet. Dessutom finns en yta avsedd för styrketräning.

Fakta om inomhusarenan

  • 1000 åskådare kan sitta på teleskopläktaren längs västra långsidan.
  • 60 meters bana för tävling finns i mitten av den ovala löparbanan.
  • 100 meters löparbana för träning finns längs östra långsidan.
  • 9 meters fri höjd är det under takfackverket.
  • Taket förbereds för montering av solceller.

Solstadens sportcenter

Inomhusarenan är en del av Solstadens sportcenter. Läs mer om Solstadens sportcenter här.

Tidplan

  • Inomhusarenan började byggas 2020 och stod klar i april 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Byggnation av en inomhusarena

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun, Byggdialog är entreprenör

Kommunens kontaktperson:

Fredrik Björkman, teknik- och fastighetsförvaltningen

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

Hittade du det du sökte på sidan?