Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
Genrebild för nyhetslista på karlstad.se, 1000 x 563 px, dvs format 1 : 1, 77

Multiarena – för inomhussport och andra arrangemang

Som en del i arenautvecklingen i Karlstad planeras det för en ny multiarena. Arenan ska med enkelhet kunna ställas om från träning till match. Den ska ha plats för många besökare och här kommer bollsporter som exempelvis handboll och innebandy att spelas. Men även andra arrangemang som konserter och galor ska kunna vara här.

Vad innebär projektet?

Det finns inget beslut om och när en multiarena kan byggas, men det finns ett uppdrag om att utreda möjligheten. Placering av arenan är heller inte klar.

Läs om planerna, de olika arenorna och deras placeringar runt om i Karlstad.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Ny multiarena.

Vem äger marken:

Placering är ännu inte bestämd.

Vem bygger:

Inte klart ännu.

Kommunens kontaktperson:

Markus Ekholm, kommunledningskontoret

Sidan uppdaterad: 2024-01-08

Hittade du det du sökte på sidan?