Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Ska utredas
simbassäng utan människor

Vålberg - nytt badhus och sporthall

Vi ser på olika möjligheter och begränsningar kring ett eventuellt nytt badhus och sporthall i Vålberg. Det är en del av en förstudie som görs för att undersöka var det skulle bli bäst att placera anläggningarna, tillsammans eller var för sig. Bakom den står teknik- och fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen. Just nu undersöks alternativa förslag på lokalisering.

På gång

  • Den 14 september 2023 genomfördes en träff med boende i Vålberg för att få deras synpunkter kring lokaliseringen.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Lokaliseringsutredning

 

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hittade du det du sökte på sidan?