tecknad illustration av nya Färjestadsförskolan. Tegelbyggnad i två våningar med barn i förgrunden
Färjestads nya förskola.

Färjestad – ny förskola intill Färjestadsskolan

Nu bygger vi en ny förskola på Färjestad.

Nio avdelningar med plats för 108 barn

Färjestads förskola utformas efter Karlstads kommuns egna förskolekoncept, som även använts vid bygget av de nya förskolorna på Stockfallet och Orrholmen. Unikt för Färjestads förskola är att konceptet har utvecklats för att verksamheten ska kunna ha färre barn per grupp. Här blir det nio avdelningar med plats för 108 barn.

Förskolan ligger intill den nybyggda Färjestadsskolan och tack vare det kan vändplan för transporter och miljöhus användas av både skola och förskola. Förskolans matleveranser kommer att levereras från Färjestadsskolans tillagningskök. Den nya byggnaden placeras där gamla Färjestadsskolan låg tidigare.

Om byggnaden

Förskolan byggs i tegel av samma sort som på Färjestadsskolan för att skapa en enhetlighet och en känsla av släktskap mellan byggnaderna. Taken blir pappbelagda och omkring 100 kvadratmeter av ytan täcks av solpaneler. De låga takdelarna kommer att kläs med sedum.

Sagogrotta och pedagogiskt kök

Förskolan är organiserad så att tre avdelningar delar på en groventré. Därifrån går man vidare till gruppens egna del av kapprummet. Via kapprummet nås förskolans mittpunkt - en multifunktionell yta som kan fylla flera aktiviteter. Bland annat matsal och torg med en scen, sagogrotta och ett pedagogiskt kök. Mittpunkten håller samman förskolan som byggnad och bjuder på sociala och interagerande sammanhang där barn och vuxna kan mötas över avdelningsgränser.

Parkeringar

Det blir nio hämta- och lämnaparkeringar och tre parkeringsplatser för personal intill den gamla matsalen. Personal kommer att kunna använda Färjestadsskolans personalparkering.

Budget

50 miljoner kronor.

Dokument

Projektets dokument hittar du här.

Tidplan

  • Byggstart första kvartalet 2023.
  • Klart sommaren 2024.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nybyggnad av förskola

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem bygger:

Karlstads kommun

Kommunens kontaktperson:

Patrik Johansson, teknik- och fastighetsförvaltningen

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-04-19

19 Juni 2024