Toppbild karlstad.se
Toppbild karlstad.se

Jakobsberg - en ny Jakobsbergsbro

Karlstads kommun och Hammarö kommun tittar på möjligheten att ersätta Jakobsbergsbron med en ny samt en ny anslutning till Hammaröleden. Jakobsbergsbron är en del av den planerade Södra förbindelsen.

Vad innebär projektet?

Jakobsbergsbron är en viktig förbindelse mellan Karlstads kommun och Hammarö kommun och till Centralsjukhuset. Den nuvarande Jakobsbergsbron är gammal och behöver ersättas.

Området runtomkring Jakobsbergsbron är ett Natura 2000-område vilket ställer högre krav på planering och tillstånd innan en ny bro kan byggas. Eftersom bron och tillhörande väg är tänkt att ansluta mot Hammaröleden som är en statlig väg pågår också dialog med Trafikverket och Region Värmland.

Vad som händer med den nuvarande bron när en ny står klar är ännu inte bestämt.

Tidplan

  • Karlstads kommun, Hammarö kommun, Trafikverket och Region Värmland arbetar tillsammans för att ta fram ett avtal för den nya bron och ny väganslutning. Miljötillstånd kan komma att påverka tidsplanen för när bron kan byggas men vår förhoppning är att bron kan stå klar till 2026.

Läs mer om Södra förbindelsen här.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Infrastrukturprojekt, byggnation av ny bro
Vem bygger?

Vem bygger:

Karlstads kommun och Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2023-04-27

28 September 2023