Foto på nya skolan och skolgården framför.
Nya Fredricelund består av fyra huskroppar.

Våxnäs - nybyggnad av Fredricelundsskolan

Våren 2022 stod den nya byggnaden för flera verksamheter under samlingsnamnet Fredricelund klar. I anslutning till den nya byggnaden har det byggts ett nytt torg som ska fungera som en knutpunkt och trevlig entré.

Förskola och skola

Fredricelundsskolan har bytt namn till Fredricelund och utökats med fler verksamheter i samband med att en helt ny byggnad byggts intill den plats där Fredricelundsskolan låg tidigare. Den nya byggnaden rymmer en ny förskola med fyra avdelningar för omkring 80 barn och intill finns en helt ny utemiljö. Skoldelen har kapacitet för 350 elever i årskurs F-6 och även där har det byggts en helt ny utemiljö. Det nya storköket är dimensionerat för 1500 portioner och där produceras måltider både till Fredricelund och andra verksamheter.

Familjecentral

I ena delen av byggnaden finns en familjecentral med öppen förskola, barnavårdscentral och barnmorskemottagning.

Bibliotek och hoppgrop

I den publika delen av byggnaden finns biblioteket som är till för både allmänhet och skola. Biblioteket ersätter det gamla som tidigare var lokaliserat i Våxnäs centrum. Idrottshallen är byggd för skolidrott och truppgymnastik och har kompletteras med en hoppgrop för gymnasterna som är den första av sitt slag i Karlstads kommun.

Våxnäs torg

Våxnäs torg är den nya knutpunkten mellan Våxnäs centrum och Fredricelundsskolan. Torget är även en entréplats för biblioteket, familjecentralen och idrottshallen.

Läs mer om Våxnäs torg.

Tidplan

Fredricelund började byggas våren 2020 och stod helt klar vår/sommar 2022.

Fakta om projektet

Typ av projekt:

Nybyggnation av Fredricelundsskolan

Vem äger marken:

Karlstads kommun

Vem har byggt:

Karlstads kommun med Skanska som entreprenör.

Taggar för sidan

Detaljplaner och områdesbestämmelser

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

30 Maj 2024