Vikenförbindelsen - mer än bara en bilväg

{"X":0.165,"Y":0.0,"Width":0.705,"Height":1.0}

Vikenförbindelsen är ett stort infrastrukturprojekt som går ut på att leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det hållbara resandet.

För att skapa ett bättre trafikflöde bygger vi om Tullhusgatan, Sjömansgatan, Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och Klaraborgsbron. Genom att förbättra korsningspunkterna, bygga cirkulationsplatser och dirigera om trafikflödet genom att ta bort vissa vänstersvängar på sträckan kan vi förbättra framkomligheten för de som kör bil och åker kollektivt längs sträckan.

Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik

Men Vikenförbindelsen är mycket mer än bara en bilväg. Vi skapar en bytespunkt för kollektivtrafik, bussen får en egen körbana och vi bygger ut gång- och cykelbanan.

Kommunen får ett bidrag på upp till 155 miljoner kronor av staten i form av stadsmiljöavtal. Statens syfte med stödet är att uppmuntra effektivare kollektivtrafik samt goda och hållbara stadsmiljöer. Det är ett kvitto på att staten tycker att vi gör en viktig satsning på hållbar stadsmiljöutveckling och en investering i kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik.

Översvämningsskydd längs Sjömansgatan

I samband med att Sjömansgatan byggs om kommer vi påbörja arbetet med ett översvämningsskydd. Cykelvägen kommer höjas och det kommer gå en låg mur i ytterkanten. På så sätt skyddas både Viken och inryckningsvägar till centralsjukhuset från höga vattennivåer i Vänern.

Mer information

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 April 2024