Prövning i gymnasieskolan för att få betyg i en kurs

Du som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg i en kurs kan göra en prövning för att få ett betyg i en kurs. Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i den.

Vad är en prövning?

En prövning innebär att du får dina kunskaper bedömda i en kurs. Dina kunskaper prövas mot de betygskriterier som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Du hittar kursplaner och kunskapskrav på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Prövningen gäller alltid för

  • en hel kurs i gymnasieskolan
  • en hel kurs eller delkurs i komvux eller
  • ett helt ämne i grundskolan eller specialskolan.

Skolverket: Mer information om prövning i gymnasieskolan. Länk till annan webbplats.

Ansök om prövning

Du ansöker om prövning via din studie- och yrkesvägledare.

Om du går i årskurs tre och vill pröva i en kurs efter att du tagit studenten, måste du ansöka om prövning via vuxenutbildningen.

Prövningsperioder

I alla gymnasiekurser erbjuds prövningstillfälle minst en gång per läsår. Det finns tre prövningsperioder som du kan ansöka till.

I tabellen här nedanför ser du när ansökningen stänger för de olika prövningsperioderna.

PrövningsperiodSista ansökningsdatum
1 (vecka 41-46)30 augusti 2024
2 (vecka 7-12)13 december 2024
3 (vecka 14-19)21 februari 2025

  • I de flesta fall ingår både skriftliga och muntliga moment i en prövning. Även laborationer eller andra praktiska moment kan ingå, beroende på vilken kurs du prövas i.
  • Du har rätt att pröva dina kunskaper i två kurser per prövningsomgång.
  • Inläsningen är omfattande eftersom innehållet i prövningen motsvarar samtliga kunskapskrav för hela kursen.
  • Prövningen bygger inte på en viss kurslitteratur utan dina kunskaper blir bedömda utifrån nationellt fastställda kunskapskrav i Skolverkets kursplaner och ämnesplaner. Länk till annan webbplats.
  • Du får information om prövningen från den som blir din prövningsförrättare.

Vanliga frågor?

Alla elever som går i gymnasieskolan och som har betyget F eller saknar betyg i någon kurs kan göra en prövning för att få ett betyg i en kurs. Du måste ha kursen inskriven i din studieplan för att få göra prövning i den.

Ja. Om du har fått ett studiebevis utfärdats från gymnasiet så ska du vända dig till vuxenutbildningen.

Vuxenutbildningen: Information om prövning.

Ja. Du har rätt att pröva i två kurser per prövningsomgång.

Inom fyra veckor efter det att ansökningstiden gått ut kommer du att kallas till en informationsträff. I kallelsen till informationsträffen ser du kontaktuppgifter till din prövningsförrättare. Informationen skickas till din e-postadress.

I regel förlorar du din prövningsplats under den aktuella prövningsperioden om du inte närvarar och inte meddelat din frånvaro innan träffen. 

Nej. Prövning erbjuds i regel endast vid de datum och tider som du är kallad till. För att bli godkänd i en kurs måste du genomföra samtliga prövningsmoment. Det innebär att om du till exempel missat en laboration i fysik så avbryts hela din prövning. Då måste du göra en ny ansökan till nästa prövningsomgång.

Vid informationsträffen är det viktigt att du pratar med din prövningsförrättare och meddelar vilken typ av extra anpassning som du behöver.

Generellt gäller att du kan erbjudas längre skrivtid, uppläsning av frågor och möjlighet att skriva provet i en mindre grupp. Vid prövning i vissa kurser kan du också få en förstorad frågetext och möjlighet att använda talsyntes.

Vi erbjuder ingen särskild handledning inför prövningar.

Nej. Prövning erbjuds i regel endast vid de datum och tider som du är kallad till. För att bli godkänd i en kurs måste du genomföra samtliga prövningsmoment. Det innebär att om du till exempel missat en laboration i fysik så avbryts hela din prövning. Då måste du göra en ny ansökan till nästa prövningsomgång.

Bedömning och resultat meddelas till den mejladress som du uppgav i samband med att du ansökte om prövning.

Om du har frågor om prövning som inte finns besvarade här kan du mejla oss på provningug@karlstad.se.

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola
Gymnasieskola
Gymnasieskolor Karlstad

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

22 Juli 2024