Två elever på programmet för administration, handel och varuhantering i ett klassrum.

Administration, handel och varuhantering

Det här programmet passar dig som vill jobba i butik eller med enklare administration som posthantering och kopiering.

Elev tränar på att ställa fram varor

Om programmet

Programmet passar dig som tycker om att ge god service och som trivs i mötet med andra människor.

Här får du lära dig om försäljning, inköp och logistik. Du får också kunskap om olika produkter och branscher.

Under din utbildning får du öva på administrativt arbete och arbete med ekonomi. Programmet lär dig också om kommunikation och marknadsföring.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du får lära dig hur en arbetsplats utanför skolan fungerar. Du får utveckla dina yrkeskunskaper, din yrkesidentitet och du blir en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Under din utbildning kommer du att ha arbetsplatsförlagt lärande i minst 22 veckor.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att läsa programmet för administration, handel och varuhantering? Hur kan dagarna se ut på Tingvallagymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Gymnasiearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du planerar, genomför och utvärderar arbetet på en arbetsplats eller på din skola med hjälp av din handledare.

Välkommen till oss!

Administration, handel och varuhantering läser du på Tingvallagymnasiet.

Tingvallagymnasiet entré

Programinnehåll

Ämne

Poäng

Engelska 1

100

Estetisk verksamhet

100

Historia 1

50

Idrott och hälsa 1

200

Matematik 1

100

Naturkunskap 1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1

50

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

200

Totalt

900

Ämne

Poäng

Administration 1

100

Handel 1

100

Information och kommunikation 1

100

Inköp och logistik

100

Service och bemötande

100

Totalt

500

Ämne

Poäng

Digital kompetens

100

Form och design

100

Handel 2

100

Hem- och konsumentkunskap 1

100

Lokalvård 1

100

Näthandel 1

100

Plocklager

100

Service och bemötande 2

100

Totalt

800

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Totalt

200

Mer information

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

22 Maj 2024