Elever bäddar vårdsäng

Hälsa, vård och omsorg

Programmet för hälsa, vård och omsorg passar dig som är intresserad av att arbeta med människor i olika åldrar och situationer.

Elever som övar på att ta blodtrycket

Om programmet

Här får du lära dig om både barns och vuxnas utveckling och behov.

Programmet ger dig kunskap om hälsa och ohälsa. Du får också lära dig om hur valet av livsstil påverkar hälsan.

Du kan välja det här programmet om du vill jobba på till exempel en förskola, ett äldreboende eller med friskvård.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du får lära dig hur en arbetsplats utanför skolan fungerar. Du får utveckla dina yrkeskunskaper, din yrkesidentitet och du blir en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Under din utbildning kommer du att ha arbetsplatsförlagt lärande i minst 22 veckor.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att läsa programmet för hälsa, vård och omsorg? Hur kan dagarna se ut på Tingvallagymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Gymnasiearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du planerar, genomför och utvärderar arbetet på en arbetsplats eller på din skola med hjälp av din handledare.

Tingvallagymnasiet entré

Välkommen till oss!

Hälsa, vård och omsorg läser du på Tingvallagymnasiet.

Programinnehåll

ÄmnePoäng
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1200

Totalt

900

Ämne

Poäng

Hälsa 1

100

Hälsa 2

100

Människan

100

Service och bemötande 1

100

Vård och omsorg 1

200

Totalt

600

Ämne

Poäng

Barnet i förskolan 1

100

Barnet i förskolan 2

100

Digital kompetens

100

Hem- och konsumentkunskap 1

100

Lokalvård 1

100

Människokroppen

100

Vård och omsorg 2

100

Totalt

700

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Totalt

200

Mer information

Har du frågor?

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-14

18 Juni 2024