Elever bakar

Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri passar dig som är intresserad av matlagning, bakning och servering.

Om programmet

Programmet ger dig kunskap om att arbeta i både kök och på hotell.

Här får du lära dig att baka, laga mat och servera. Du får också träna på att ta emot gäster på hotell.

Programmet passar dig som gillar att samarbeta och ge god service till kunder.

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) innebär att du får lära dig hur en arbetsplats utanför skolan fungerar. Du får utveckla dina yrkeskunskaper, din yrkesidentitet och du blir en del av gemenskapen på en arbetsplats.

Under din utbildning kommer du att ha arbetsplatsförlagt lärande i minst 22 veckor.

Vad tycker eleverna?

Hur är det egentligen att läsa programmet för hotell, restaurang och bageri? Hur kan dagarna se ut på Tingvallagymnasiet? Här får du höra eleverna själva berätta.

Gymnasiearbete

I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiearbete. Då får du visa att du klarar vanliga arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Du planerar, genomför och utvärderar arbetet på en arbetsplats eller på din skola med hjälp av din handledare.

Tingvallagymnasiet entré

Välkommen till oss!

Hotell, restaurang och bageri läser du på Tingvallagymnasiet.

Programinnehåll

ÄmnePoäng
Engelska 1100
Estetisk verksamhet100
Historia 150
Idrott och hälsa 1200
Matematik 1100
Naturkunskap 150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 150
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1200

Totalt

900

Ämne

Poäng

Bageri- och konditorkunskap

100

Hotell

100

Livsmedels- och näringskunskap

100

Måltids- och branschkunskap

200

Service och bemötande 1

100

Totalt

600

Ämne

Poäng

Digital kompetens

100

Hem- och konsumentkunskap 1

100

Lokalvård 1

100

Matlagning 1

100

Matlagning 2

100

Matlagning 3

100

Servering 1

100

Totalt

700

Ämne

Poäng

Gymnasiearbete i anpassad gymnasieskola

100

Totalt

100

Ämne

Poäng

Individuellt val

200

Totalt

200

Mer information

Har du frågor?

Taggar för sidan

Anpassad gymnasieskola

Sidan uppdaterad: 2024-01-03

23 Februari 2024