Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Avgift för parkering

Här kan du läsa vad det kostar att parkera i Karlstad och hur du kan betala. Vad det kostar beror på var och när du vill parkera i kommunen.

Avgift för parkering på kvartersmark

Vi har ett 20-tal markparkeringsanläggningar och ett parkeringshus. Beroende på anläggningens läge är parkeringsavgiften olika.

Parkeringsavgift

Område

Kl 9-18 (9-15)

Kl 06-16
(16-22)

Övrig tid

Dygn eller vecka


Älgen

12/14 kronor i timmen*


2 kronor i timmen

94 kronor per dygn

Bilan

12/14 kronor i timmen*


2 kronor i timmen

94 kronor per dygn

Gamla badhuset

12/14 kronor i timmen*


2 kronor i timmen

94 kronor per dygn

Sandgrund

12/14 kronor i timmen*


2 kronor i timmen

94 kronor per dygn

Gripengaraget

12/15 kronor i timmen**


2 kronor i timmen

99 kronor per dygn

Slussvakten

12/14 kronor i timmen*


2 kronor i timmen

94 kronor per dygn

Karolinen

10 kronor i timmen


2 kronor i timmen

60 kronor per dygn och 240 kronor per vecka

Trädgårdsgatan

10 kronor i timmen


2 kronor i timmen

60 kronor per dygn

Sundstabadet


4 kronor i timmen kl 06-16 och 6 kronor i timmen kl 16-22

2 kronor i timmen

30 kronor per dygn och 120 kronor per vecka

Milostaben

8 kronor i timmen


2 kronor i timmen

48 kronor per dygn och 192 kronor per vecka

Munkforsgatan

8 kronor i timmen


2 kronor i timmen

48 kronor per dygn och 192 kronor per vecka

Gustaf Anders gata

8 kronor i timmen


2 kronor i timmen

48 kronor per dygn och 192 kronor per vecka

Härolden

8 kronor i timmen


2 kronor i timmen

48 kronor per dygn och 192 kronor per vecka

Klaraborg

8 kronor i timmen


2 kronor i timmen

48 kronor per dygn och 192 kronor per vecka

Rosenbad

10 kronor i timmen


2 kronor i timmen

60 kronor per dygn

Posthornsgatan

6 kronor i timmen


2 kronor i timmen

30 kronor per dygn och 120 kronor per vecka

Gruvlyckan

6 kronor i timmen


2 kronor i timmen

30 kronor per dygn och 120 kronor per vecka

Nya Depåvägen

6 kronor i timmen


2 kronor i timmen

30 kronor per dygn, 120 kronor per vecka och 375 kronor per månad

Universalen

6 kronor i timmen


2 kronor i timmen

30 kronor per dygn och 120 kronor per vecka

Landgången

6 kronor i timmen


2 kronor i timmen

30 kronor per dygn och 120 kronor per vecka

Konstapeln

6 kronor i timmen


2 kronor i timmen

30 kronor per dygn och 120 kronor per vecka

Solstadens sportcenter


4 kronor i timmen kl 06-16 och 6 kronor i timmen kl 16-22


30 kronor per dygn och 120 kronor per vecka

* På parkeringarna Älgen, Bilan, Slussvakten, Gamla Badhuset, Sandgrund och Karlbergsskolan kostar det 12 kronor de två första timmarna och sedan 14 kronor i timmen klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag.

** I Gripengaraget kostar det 12 kronor de två första timmarna och sedan 15 kronor i timmen klockan 09-18 vardagar utom vardagar före söndag eller helgdag och klockan 09-15 vardag före söndag eller helgdag.

Avgift för att parkera längs gatan

Parkeringsavgifter för parkering på gatumark tas ut i centrala delen av Karlstad tätort. Avgifterna är indelade i fyra olika zonområden som anges med olika färger. Parkeringstaxan sätts av kommunfullmäktige och gäller på kommunens mark.

Betala för parkeringen

Du kan betala med sms, talsvar, app i din mobiltelefon, bankkort eller bensinkort.

Du kan betala med någon av apparna Easypark eller Parkster. Tydliga instruktioner och telefonnummer finns vid varje biljettautomat. Vid alla biljettautomater finns en skylt med en områdeskod som gäller för just det området. Du ställer in uppskattad sluttid och kan var och när som helst stoppa eller förlänga parkeringen med din mobiltelefon.

Du kan betala med Swish i parkeringsautomater på gatumark.

Du betala för parkeringen genom sms via Easypark eller Parkster. Läs mer på deras webbplatser eller på skyltar som sitter vid parkeringsområdet.

Parkster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Easypark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla parkeringsautomater är utrustade för att kunna ta emot de vanligaste bensinkorten, betalkort och kontokort. Läs alltid instruktionen på automaten.

Från och med maj 2023 är de flesta parkeringsautomater biljett- och kvittolösa. Du fyller i registreringsnumret i parkeringsautomaten, på bilen du har parkerat. Du får inte ut en biljett som du ska lägga i bilens framruta. Du kan få kvitto på sms eller hämta hem kvitto i efterhand digitalt, om du har använt kort som betalningsmedel.

Vad händer om det inte går att betala?

Om du parkerar på våra parkeringsplatser har du en skyldighet att betala. Om inte ett betalningssätt fungerar behöver du pröva ett annat. Om inget betalningssätt fungerar behöver du välja en annan parkeringsplats.

Använd vår e-tjänst för att ansöka om återbetalning av parkeringsavgiften. Fel som orsakats av användare, som till exempel att knappa in fel registreringsnummer, är inte giltig orsak till återbetalning.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Ibland kan pengar reserveras på ditt bankkonto trots att ditt köp av parkeringsbiljett av någon anledning misslyckats. Dessa pengar ska komma tillbaka till ditt konto automatiskt efter senast tre bankdagar, utan att du behöver ansöka om återbetalning. Har du varit med om ett misslyckat köp där pengar reserverats på ditt bankkonto? Avvakta gärna då några dagar efter misslyckat köp innan du gör en ansökan om återbetalning och säkerställ att inte pengarna redan kommit tillbaka till ditt bankkonto.

Har det blivit fel med din betalning och du har använt någon av våra leverantörer för app-betalning ska du inte använda e-tjänsten, utan istället kontakta kundtjänst hos den leverantör du har använt.

Parkeringsavgiften är ett sätt att styra beläggningen på våra parkeringar. Genom en väl avvägd taxa ser vi till att det blir mer rörelse och lättare att hitta en ledig parkeringsplats för den som behöver det. Parkeringarna i centrum är främst till för de som ska besöka verksamheter i staden, som butiker och restauranger. Parkeringstaxan är i första hand ett verktyg för att för att ordna trafiken, se till att bilisterna inte parkerar längre än nödvändigt och för att uppmuntra till att välja mer hållbara färdsätt.

Karlstads Parkerings AB har också kostnader för parkeringsytorna såsom markhyra, drift, underhåll och utveckling. Parkeringsavgiften behöver också täcka bolagets kostnader för detta.

Parkeringsavgifternas beslutas av Karlstads Parkerings ABs styrelse och av Karlstads kommunfullmäktige.

Taggar för sidan

Karlstads parkerings AB

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

7 December 2023