Så fungerar utbildningen

Den här utbildningen handlar om hur vi tillsammans kan värna om demokratin och bidra till ett öppet och respektfullt samtalsklimat.

Det handlar om hur vi själva kan bidra till att bevara och förstärka demokratin. Hur vi kan agera om vi, vår organisation eller Sverige blir utsatta för påverkanskampanjer, desinformation eller näthat. Hur vi kan vara källkritiska och bli mer medvetna om vad vi skriver och delar på nätet.

Utbildningen består av tre kapitel med nio olika delar.

Inledning

Inledningen bör presenteras för alla som är intresserade av att gå utbildningen. Den handlar om att våra hjärnor inte är anpassade för våra uppkopplade liv. Att de gör oss sårbara för falsk och vilseledande information. Det finns en risk att:

  • vi skapar vår världsbild baserat på information som inte stämmer,
  • vi avskärmar oss från varandra,
  • det demokratiska samtalet blir ensidigt och polariserat.

Det är en stor utmaning för demokratin.

Kapitel 1. Lär dig mer om demokrati

Del 1: Demokratiska värderingar
Del 2: Så styrs Sverige och Karlstad
Del 3: Så kan du delta i demokratin

Till kapitel 1 i utbildningen

Kapitel 2. Bli en mer medveten internetanvändare

Del 4: Påverkanskampanjer
Del 5: Källkritik
Del 6: Nyhetsvärdering
Del 7: Säkerhet på nätet

Till kapitel 2 i utbildningen

Kapitel 3. Bidra till ett öppet och respektfullt samtalsklimat

Del 8: Trollen på nätet
Del 9: Samtalsklimatet

Till kapitel 3 i utbildningen

Avslutning

Avslutningen bör presenteras för alla som är intresserade av att gå utbildningen. Den knyter an till inledningen, om att våra hjärnor inte är anpassade för våra uppkopplade liv och vilka konsekvenser det kan få på nätet. Deltagarna får tips om de sammanfattande broschyrerna som kan delas ut efter utbildningen. Slutligen får deltagarna information om en sida där de kan hitta en lista på aktörer som erbjuder kunskapshöjande material i de frågor som utbildningen har behandlat. Listan har tagits fram av kommittén ”Det demokratiska samtalet”.

Hur du väljer att lägga upp din utbildning

Du som utbildar kan välja mellan de olika delarna för att anpassa utbildningen till dina målgruppers behov. Det är bra att ha med inledningen och avslutningen, oavsett vilka andra delar du väljer. De ramar in och håller ihop utbildningen. Du kan också välja mellan de filmer samt reflektions- och övningsuppgifter som finns i de olika delarna. Det viktigaste är att innehållet blir relevant för din målgrupp.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Juni 2024