Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kapitel 1. Lär dig mer om demokrati

Den här delen av utbildningen riktar sig till alla som vill höja sin kunskap om Sveriges demokrati. Den innehåller tre delar som du kan välja mellan beroende på din målgrupp.

Inledning

Inledningen bör presenteras för alla som är intresserade av att gå utbildningen. Den handlar om att våra hjärnor inte är anpassade för våra uppkopplade liv och att de gör oss sårbara för falsk och vilseledande information. Det finns en risk att vi skapar vår världsbild baserat på information som inte stämmer, att vi avskärmar oss från varandra och att det demokratiska samtalet blir ensidigt och polariserat. Det är en stor utmaning för demokratin.

Del 1: Demokratiska värderingar

Vad är demokratiska värderingar? Vad skulle hända om vi fråntogs våra grundläggande fri- och rättigheter? Dessa frågor besvaras i den första delen.

Del 2: Så styrs Sverige och Karlstad

Den här delen av utbildningen handlar om grunderna för Sveriges statsskick. Den beskriver hur Sverige och Karlstad styrs.

Del 3: Så kan du delta i demokratin

Genom att delta i demokratin kan vi alla bidra till att bevara och stärka den. Den här delen av utbildningen handlar om vad vi kan göra för att delta i demokratin. Den tar upp val- och rösträtt och beskriver hur det går till i vallokalen.

Avslutning

Avslutningen bör presenteras för alla som är intresserade av att gå utbildningen. Den knyter an till inledningen om att våra hjärnor inte är anpassade för våra uppkopplade liv och vilka konsekvenser det kan få på nätet. Deltagarna får tips om de sammanfattande broschyrerna som kan delas ut efter utbildningen. Slutligen får deltagarna information om en lista över aktörer som erbjuder kunskapshöjande material i ämnet.

Sammanfattning

Den här sammanfattningen är en förkortad version av utbildningen. Skriv gärna ut den och ge den till de som ska delta i utbildningen.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida