Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Till dig som utbildar

Det är du som utbildar som väljer hur du vill lägga upp utbildningen så att den passar just din grupp. Kanske vill ni gå hela utbildningen eller bara valda delar? Ni kan genomföra utbildningen under ett långt pass eller dela upp vid olika tillfällen.

Anpassa utbildningen genom att välja mellan delarna

Du som utbildar kan välja mellan delarna för att anpassa utbildningen till dina målgruppers behov. Det är bra att ha med inledningen och avslutningen oavsett vilka andra delar du väljer. De ramar in och håller ihop utbildningen.

Du kan även välja mellan de filmer samt reflektions- och övningsuppgifter som finns i de olika delarna. Det viktigaste är att innehållet blir relevant för din grupp.

Till ditt stöd som utbildare finns talmanus och källhänvisningar i bildspelens anteckningssidor. Vi har även tagit fram en instruktion till dig som utbildar.

Mer inspiration till dig som vill fördjupa dig

Om du vill läsa vidare och lära dig mer om de ämnen som vi har tagit upp i utbildningen så har kommittén Det demokratiska samtalet tagit fram en lista på aktörer som erbjuder kunskapshöjande material i dessa frågor.

Lista med aktörer Länk till annan webbplats.

På webbplatsen Vår demokrati finns mycket bra material för den som vill lära sig mer om demokrati. Webbplatsen är skapad av kommittén Demokratin 100 år som har i uppdrag att under åren 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.

Vår demokrati Länk till annan webbplats.

Har din organisation precis gått utbildningen Det demokratiska samtalet? Vill ni berätta om det för Karlstadsborna?

Vi kommer att göra reportage med tre organisationer som får berätta varför det här arbetet är viktigt. Det kommer att synas i Karlstads kommuns kommunikationskanaler.

Fyll i formuläret om du vill berätta om ert engagemang senast den 31 december.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida