Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet är ett organ för samarbete kring landsbygdsfrågor. Rådets representanter har goda kunskaper om Karlstads landsbygd. Det möjliggör ömsesidig information och diskussion.

Om landsbygdsrådet

Omkring en fjärdedel av invånarna i Karlstads kommun bor utanför Karlstads tätort. Landsbygdsrådets syfte är att att lyfta utvecklingsmöjligheter utanför tätorten. Det ska också öka medvetenheten om behoven som finns på landsbygden. Det kan vara bland boende, företag och organisationer. På det viset kan kommunen bättre uppmärksamma, utreda och ta vara på landsbygdsperspektivet i verksamheterna.

Rådet ska också skapa förutsättningar för långsiktig politisk prioritering. Det sker genom ökad samverkan. Målet är att landsbygden ska få bättre förutsättningar för utveckling. Det i sin tur leder till ökad tillväxt och fler jobbmöjligheter.

Ledamöter

Landsbygdsrådet består totalt nio ledamöter. Två av dessa väljs inom kommunstyrelsen och fungerar som ordförande och vice ordförande. Övriga sju ledamöter har valts ut genom ett nomineringar. Dessa ska representera:

  • personer som bor i kommunen.
  • organisationer som verkar i kommunen och har
    god kunskap om eller anknytning till landsbygden.

Stöd till landsbygdsutveckling

Det finns möjlighet att söka pengar för särskilda insatser för landsbygdsutveckling. Varje år avsätts pengar för att utveckla kommunen utanför den centrala tätorten.

Taggar för sidan

Kommunens organisation

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

13 Juni 2024