Varumärket Karlstads kommun

Varumärket är allt det som vi förknippas med – känslor och associationer. Varumärkesplattformen tydliggör egenskaper och värden som vi vill förknippas med.

Kommun och plats - två olika varumärken

I kommunens varumärkesarbete har vi två skilda varumärken: kommunverksamhetens och platsens.

Karlstads kommuns varumärke

Karlstads kommuns varumärke används för att kommunicera kommunens uppdrag och verksamhet. Närmare bestämt allt det vi erbjuder som exempelvis vård, skola,omsorg, kultur och skötsel av staden.

Karlstads kommuns varumärkeslöfte är "Lite gladare dagar". Det ska genomsyra känslan i kommunikationen och fungera som en ledstjärna.

Karlstads platsvarumärke

Platsvarumärket används för att på ett enhetligt sätt marknadsföra och kommunicera kring platsen Karlstad. Till exempel i kommunikation gentemot potentiella nyinflyttare, besökare, studenter och etablerare.

Ladda ner Karlstads varumärkesplattform

Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument i det varumärkesbyggande arbetet. Karlstads kommuns grafiska profil och varumärkesplattformen är våra viktigaste verktyg i det arbetet.

Har du frågor om varumärkesplattformen?

Då är du välkommen att kontakta Linda Olsson, kommunikationsstrateg.
Mejla till linda.olsson@karlstad.se eller ring 054-540 10 23.

OBS! Varumärkesplattformen och de delar som hör till den håller på att uppdateras. Den uppdaterade versionen kommer att publiceras hösten 2024.

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

15 Juli 2024