Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Karlstads varumärke - verktygslåda

Sola i Karlstad är en stark symbol för Karlstadsbornas glada sinne, framåtanda och driftiga entreprenörskap. Vill du dra nytta av varumärket Karlstad och samtidigt bidra till Karlstadsregionens attraktionskraft?

Varumärket Karlstad får användas av alla som vill attrahera inflyttare, besökare, studenter eller etablerare till Karlstadsregionen. Eller bara berätta om och hälsa välkommen till vår vackra plats! Här kan du ladda ner filmer, bilder och presentationsmaterial.