Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Karlstads logotyp på gul bakgrund.

Karlstad – vårt gemensamma varumärke

Karlstads varumärkes syfte är att skapa en enhetlig bild i marknadsföringen av Karlstadsregionen. Det får användas av aktörer som marknadsför regionen mot besökare, näringsliv och andra målgrupper.

Varumärket är allt det som vi förknippas med – känslor och associationer. Varumärkesplattformen tydliggör de egenskaper och värden som vi vill att omvärlden ska förknippa platsen Karlstad med.

Varmt välkommen till platsen med sol i sinnet

Karlstads varumärkeslöfte är ”Varmt välkommen”. Likt Eva-Lisa Holtz, Sola i Karlstad, vill vi att våra gäster, nya invånare och företag ska trivas och må bra.

Vår kommunikation utgår ifrån solen, eller för att vara mer exakt Eva-Lisa Holtz som kallades ”Sola i Karlstad”. Den driftiga och välkomnande värdshusvärdinnan som på 1700-talet drev sin egen krog är vår målbild förkroppsligad.

Vår sol står för olika saker, den handlar till exempel om öppenhet och vänlighet. Ett soligt bemötande och att vi arbetar med att bygga en stad där det finns goda förutsättningar att leva ett bra liv. Allt vi kommunicerar ska på något sätt bottna i vår position solen som ger energi och sprider glädje. Solen som är en förutsättning för allt liv och bidrar till framåtanda och innovationer.

Viktiga verktyg på ständigt pågående resa

Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument för Karlstads varumärkesbyggande arbete. Tillsammans med den grafiska profilhandboken är varumärkesplattformen vårt viktigaste verktyg på en ständigt pågående varumärkesresa.

Vill du använda dig av Karlstads platsvarumärke?

Vi vill gärna att du använder dig av varumärket för att marknadsföra Karlstadsregionen. Vårt enda krav är att du ställer upp på Karlstads kommuns värderingar. Vi ska vara en kommun för alla. Här ska alla människor känna sig trygga och välkomna, vi främjar en positiv samtalston och ett öppet samverkansklimat.

Karlstads kommun som är huvudägare av varumärket förbehåller sig rätten att själva besluta om användandet och avgöra om det är förenligt med varumärket. Karlstads kommun, kommunledningskontoret, kommunikationsavdelningen har därmed rätten att begränsa användandet.

För mer information är du varmt välkommen att kontakta Linda Olsson, kommunikationsstrateg, e-post linda.olsson@karlstad.se, telefon 054-540 10 23.

Sidan publicerad: 2023-01-12

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?