Drogförebyggande arbete

Karlstads kommun arbetar förebyggande med ANDT, alkohol, narkotika, dopning och tobak. Målet är att sänka den totala drogkonsumtionen med särskilt fokus på barn och unga.

Har du frågor eller funderingar

Vi är två processledare med lång erfarenhet och bred kompetens i drogfrågor. Har du frågor så hör av dig till någon av oss!

Drogförebyggande arbete handlar till stor del om att förändra attityder och levnadsmönster genom till exempel utbildningar, massmediala insatser.

Arbete sker i samverkan med andra aktörer som polisen, krögarna, gymägarna och på flera olika arenor, bland annat skola, fritidsgården, föreningar.

Ett effektivt förebyggande arbete bygger på en gemensam handlingsplan framtagen av en kommunövergripande arbetsgrupp. Handlingsplanen tar upp insatser som ska genomföras under åren 2022 till 2025.

Några av insatser som ingår är mätningar av narkotika i avloppsvattnet, kokainsvabba toaletter på våra krogar samt utbilda ANDT – coacher på våra skolor och fritidsgårdar.

Vad kan vi se för utveckling för ANDT?

Alkohol

Ur ett historiskt perspektiv dricker ungdomar mindre alkohol än någonsin. Alkoholkonsumtionen bland skolungdomar i Sverige har sjunkit under hela 2000-talet, där den senaste lokala undersökningen visar fortsatt låga siffor. Det som är oroväckande är vi fått ett mer jämlikt drickande, vilket innebär att tjejer har högre konsumtionsnivåer.

Narkotika

Den vanligaste narkotikan lokalt och nationellt är cannabis. Det har blivit vanligare att unga erbjuds narkotika och allt fler tycker att det är okej att prova. Viktigt att veta är att cannabis är mångt mycket farligare än tidigare. Man vet alltså ännu inte exakt vilka effekterna blir på den nya generationen cannabisrökare – mer än att de kommer att skadas värre och snabbare.
Det finns en oro gällande den alltmer liberala synen, men det är viktigt att betona att de allra flesta tonåringar inte kommer i kontakt med eller är intresserade av narkotika.

Kosttillskott - dopning

Vi kan se att det finns likhetstecken mellan träningsfrekvens och konsumtion av kosttillskott. Det finns en utbredd okunskap gällande kosttillskott dess innehåll och effekter, vilket kan leda till ett ökat intresse för dopningspreparat.
Majoriteten av de som dopar sig återfinns inte inom idrottsrörelsen- dopning är mer av ett samhällsproblem utifrån exempelvis skönhetsideal och kriminalitet.
Anabola steroider är fortfarande främst ett manligt missbruk, men det finns även kvinnor som använder.

Tobak

Det har skett en minskning av rökningen de senaste tio åren. Den senaste undersökningen visar på ytterligare nedgång vilket innebär att vi är nu nere på historiskt låga nivåer. Det finns oroväckande trender som berör inhalation med smaksatta essenser, elektroniska cigaretter och där vi i nuläget vet för lite om skadeverkningar på längre sikt.

De senaste åren har snusningen ökat mycket. Det framgår tydligt att fler väljer att snusa, den tydligaste ökningen ser vi hos tjejerna som i stor utsträckning använder det så kallade vita snuset. Vitt snus kallas ofta för tobaksfri produkt, men innehåller inte sällan höga doser av nikotin som framställs av tobak. Det råder 18 års gräns på vitt snus såväl som på andra tobaksprodukter.

Du är viktig!

Föräldrar, vårdnadshavare och andra vuxna har stora möjligheter att påverka barnens förhållningssätt. Visste du att en av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna? Om du är tydlig med din inställning är chansen större att ditt barn kommer att avstå om de kommer i kontakt med droger.

Taggar för sidan

Missbruk och beroende

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

25 Maj 2024