Så arbetar vi med våld och utsatthet

Varje människa har rätt till ett liv utan våld och förtryck. Trygghet och frihet från alla former av våld är helt avgörande för goda och jämlika livsvillkor. Det gäller både i våra offentliga miljöer och i våra nära relationer. Karlstads kommun arbetar förebyggande och med skyddande insatser för dig som är utsatt.

Våld i nära relationer

Ingen människa ska bli utsatt för våld. Du ska kunna vara trygg i din relation med din partner och familj. Våld i nära relationer förekommer i alla grupper. Vanligast är fysiskt, psykiskt och sexuellt våld av män mot kvinnor och barn.

Karlstads kommun erbjuder stöd för den som blir utsatt eller utsätter någon för våld eller förtryck. Du kan få hjälp genom:

  • stödjande och behandlade samtal,
  • skydd och tillfälligt boende,
  • hjälp i kontakter med myndigheter som polisen, sjukvården och ansökan om ekonomiskt stöd.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Med hedersrelaterat våld och förtryck avses att människor begränsas i sina liv och utsätts för påtryckningar och våld i syfte att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det drabbar främst flickor och kvinnor, men även pojkar och män. Hedersrelaterat våld och förtryck är kopplat till hedersnormer. Normerna bygger på starka patriarkala eller heteronormativa föreställningar.

I Karlstads kommun arbetar vi sedan många år förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har en övergripande riktlinje som beskriver hur vi ska arbeta och kontinuerligt utveckla oss, hör av dig till vårt Kontaktcenter.

Vår personal som arbetar nära barn, unga och familjer får utbildning så att de lär sig känna igen tecken på förtryck. Vi arbetar också med att utreda och stödja unga och vuxna i drabbade familjer. Vårt kommunala bostadsbolag KBAB arbetar med frågan genom sitt bostadssociala arbete.

Vad säger lagen

Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv.

Lagstiftning om mänskliga rättigheter Länk till annan webbplats.

Sex mot ersättning

Handel med människor är en modern form av slaveri, där personer behandlas som egendom. Barn är särskilt utsatta. Prostitution och människohandel är lika utbrett i mindre städer som i storstäderna.

I Sverige är det förbjudet att köpa sexuella tjänster. Köp eller försök till köp är en kriminell handling. Lagen vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Därför straffas personer som köper sexuella tjänster men inte personer som säljer.

Sex mot ersättning kan förekomma i olika former, såsom sugardating och grooming. Du kan läsa mer om sugardejting längre ner.

Grooming innebär att någon tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Det är en brottslig handling och kan beskrivas som ”förberedelser för sexuellt övergrepp mot barn”. Sexualbrott på och utanför nätet kan handla om flera olika typer av brott. Allt ifrån sexuella trakasserier och ofredanden till fullbordade våldtäkter. En ensam förövare kan utsätta 100-tals barn parallellt på nätet.

I Karlstad finns ett pågående arbete för att förebygga sex mot ersättning. Det förebyggande arbetet sker genom att arbeta koncernövergripande i våra olika förvaltningar och även med externa samverkanspartners. Vi arbetar med många olika aktörer för att fånga upp och möta de behov som kan uppstå akut och mer långsiktigt om man är utsatt eller utsätter någon för sex mot ersättning.

Sugardejting är förtäckt prostitution

På nätet marknadsförs sugardejting som en guldkantad livsstil och en chans för en ung person att träffa någon äldre som är villig att betala för deras gemensamma semesterresor och restaurangbesök. I verkligheten är det oftast förtäckt prostitution, där sexköparen försöker runda sexköpslagen.

Sugardejting består av ett ekonomiskt arrangemang mellan en oftast äldre part (sugardaddy eller sugarmama) och en yngre (sugarbaby eller boytoy). Vanligen är det fråga om sugardad och sugarbabe, där relationen innefattar ekonomisk ersättning till den yngre parten. Det vill säga heterosexuella relationer mellan äldre män och yngre kvinnor.

Den som är sugarbaby strävar vanligen efter att finna någon som kan finansiera dennes liv eller livsstil, medan den äldre parten vanligen eftersträvar en intim och oftast sexuell relation. Ersättningen kan exempelvis utgöras av kläder, mobil, mobilabonnemang, ett kreditkort, månatliga betalningar eller betalda möten.

Ställ en enkel fråga

Många unga förstår inte vilka förväntningar som följer med när de börjar med sugardejting. Det behövs vuxna som gör dem uppmärksamma på faror och risker. En enkel fråga att ställa om du är orolig för någon i din närhet är: Har du någon gång blivit erbjuden ersättning för sex? Man väljer inte att sälja sin kropp om man uppfattar att det finns ett alternativ. Det är egentligen inget man gör frivilligt.

Eftersom den betalande förväntar sig sex, uppfattas vanligen arrangemanget vara prostitution eller röra sig i gråzonen däråt. Förhållandet sex kontra betalning uppfattas som den avgörande skillnaden mellan en sugardejtingsida och en dejtingsida.

I Karlstad finns ett pågående arbete för att förebygga sugardejting, som ofta handlar om sex mot ersättning. Det förebyggande arbetet sker koncernövergripande i våra olika förvaltningar och med externa samverkanspartners.

Om du vill veta mer om sex mot ersättning så finns det material på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du är orolig eller behöver hjälp så kan du ringa den nationella stödtelefonen 020-39 00 00 eller kontakta våra regionkoordinatorer mot människohandel och prostitution:

  • Elin Eklöf, telefon 054-540 85 66
  • Johanna Lidén Norrman telefon 054-540 84 91

Föreläsningen Barns utsatthet på nätet

I Sverige får polisen in allt fler ärenden om övergrepp mot barn på nätet. När det gäller groomingärenden har det skett en kraftig ökning de senaste åren, enligt Riksåklagaren. Caroline Engvalls föreläsning lär dig mer om hur du kan upptäcka och stötta ett barn i din närhet.

I inledningen av föreläsningen berättar vi också om vilket stöd du kan få ifrån oss på kommunen om du är orolig för någon.

Caroline Engvall har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel och driver sedan ett decennium flera projekt som hjälper barn som utsätts för brott på nätet.

Taggar för sidan

Trygg och säker

Sidan uppdaterad: 2024-04-22

23 April 2024