Använda kommunens mark - markupplåtelse

Om du vill använda kommunens mark behöver du ansöka om markupplåtelse och betala en avgift för att använda marken. Markupplåtelse krävs på offentliga platser. För att få använda kommunens mark tillfälligt behöver du polistillstånd. Du behöver också betala en avgift till kommunen.

Vilka tillstånd behövs för att hyra offentlig mark?

Offentlig mark finns inom detaljplanelagt område och kan vara gator, vägar, torg och parker. Offentliga platser tillhör alla. För att tillfälligt få använda en plats som tillhör allmänheten behöver du tillstånd från Polisen.

För vissa verksamheter som sker på offentlig mark finns särskilda regler att förhålla sig till. Läs mer om vad som gäller för respektive område:

Använda mark på offentlig plats

Om du vill använda mark inom stadens offentliga miljöer som parker, badplatser, gator och torg ska du istället göra din ansökan hos polisen. När polisen fått din ansökan så skickar dom den vidare till kommunen för yttrande om kommunen äger marken. Du kan också ringa polisens tillståndsenhet på telefon 114 14 om du har frågor.

Kom ihåg att söka tillstånd i god tid!

Använda mark i naturområden

Om du vill anordna aktiviteter inom kommunens naturområden som exempelvis I2-skogen, Sörmon eller Tyrskogen behöver du söka tillstånd hos kommunen. Det kan du göra via vår e-tjänst i länken nedan. Du kan läsa mer om vad som gäller vid markupplåtelse i kommunen i våra råd och anvisningar.

För att vara säker på att din ansökan blir godkänd i tid så är det bra om du skickar in den fyra veckor innan arrangemanget är tänkt att starta. Vid större arrangemang är det bra om du skickar in ansökan ännu tidigare.

Så mycket kostar det

Prislista för 2024 hittar du i dokumentet Taxor och taxeföreskrifter för upplåtelse av offentlig plats, som du når via länken nedan. Klicka på länken och välj sedan fliken Taxor och avgifter.

Ideella föreningar och skolklasser behöver inte betala någon avgift för att bedriva torghandel.

  • Eventuella återställningskostnader ingår inte i avgiften utan bekostas helt av sökanden.
  • Nödvändig extra renhållning samt kostnader för el- och vattenanslutningar och energi ingår inte i kostnaden utan debiteras sökanden.

Avgiftsbefriade markupplåtelser

Vissa ideella och frivilliga verksamheter behöver inte betala någon avgift. Det gäller exempelvis:

  • Aktiviteter med politiskt innehåll. Appellmöten.
  • Information om föreningsverksamhet och uppställning av bord eller liknande i mindre omfattning.
  • Demonstrationståg, marscher, korteger, löpartävlingar och liknande. Hjälpverksamhet, exempelvis insamlingar.
  • Lotterier anordnade av ideella föreningar.
  • Skolungdomars försäljning av bröd och liknande.
  • Interna bokningar, Karlstads kommuns verksamheter.

Mer information

Taggar för sidan

Kommunal mark
Torg och allmänna platser

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024