Verksamheter med solarium

Kommunen ansvarar för tillsynen av solarier. För att skydda dem som väljer att sola i solarium från att bli allvarligt brända gäller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Det är till exempel inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium.

Anmäl din verksamhet

Ska du starta ett solarium som allmänheten ska kunna använda måste du först anmäla det till miljöförvaltningen. Det gäller både om du ska driva solarium i en egen lokal eller inom andra anläggningar som till exempel träningscenter, hotell, hygiensalonger med mera.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Det här måste din verksamhet uppfylla

Alla solarier ska från och med 1 januari 2015 uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010. De avsnitt i standarden som ska vara uppfyllda står angivna i bilaga 2 i SSMFS 2012:5.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Varje solarium måste vara märkt med en skylt som visar att det är ett UV-typ-3-solarium.
 • Skyddsglasögon som uppfyller kraven enligt bilaga 2 (SSMFS 2012:5) ska finnas tillgängliga.
 • Det ska finnas tidur som kan ställas in så att rekommenderade soltider följs.
 • Det ska finnas automatisk avstängning (extra inbyggt tidur) om det blir fel på solariets timer.
 • En nödstoppsknapp för avstängning ska finnas åtkomlig.
 • Solariet ska vara konstruerat så att UV-strålningen inte ökar om ett filterglas saknas, lossnar eller är trasigt.
 • Det ska finnas automatisk avstängning efter maximalt 15 minuter på alla obemannade solarier.
 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch "Råd för att skydda din hälsa" ska finnas anslagen väl synligt intill eller på varje solarium, samt där betalning och bokning sker.
 • Ett exponeringsschema (från solarietillverkaren) för den specifika solariemodellen ska finnas väl synlig på eller intill varje solarium och där betalning och bokning sker. Kunden ska kunna ställa in soltiden enligt exponeringsschemat.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Engångspapper och desinfektionsmedel för rengöring av solariebäddarna ska finnas tillgängligt i varje solarieutrymme.
 • På solariet ska det finnas en skylt från tillverkaren som visar vilken sorts rör som ska användas i solariet. Solarierna ska ha originalrör eller stämma överens med de rör som står angivna på rörskylten eller vara märkta med en UV-kod, där X- och Y-värdena är inom det intervall som anges på rörskylten. Rör får ersättas med andra rör där X-värdet är mellan 75 och 100 % av originalrörets X-värde, och Y-värdet är mellan 85 och 110 % av originalrörets Y-värde. Om solariet har andra UV-lampor än lysrör ska rörskylten vara märkt med lampornas benämning.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

18 Juni 2024