Anmäl om du ska starta en skolverksamhet

Planerar du att starta en skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen senast sex veckor innan du startar.

Om en verksamhet flyttar eller utökar med nya lokaler ska du också göra en anmälan. Det kan till exempel handla om när en skola startar förskoleverksamhet i de befintliga lokalerna.

När du anmäler får vi veta vilka nya verksamheter som öppnas i kommunen och kan ge dig de råd och anvisningar som behövs. Lämna in en ritning som visar hur lokalen ska inredas och utrustas när du gör anmälan.

Verksamheter som du måste anmäla

  • Förskola och öppen förskola
  • Fritidshem och öppen fritidsverksamhet
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Gymnasieskola

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem

Alla skolor, förskolor och fritidshem är skyldiga att arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Det kallas egenkontroll och hjälper er att tidigt upptäcka fel i verksamheten, i lokalen eller på utrustningen - innan människor eller miljö hinner ta skada.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll handlar om att regelbundet kartlägga verksamheten, göra riskbedömningar och sedan dokumentera resultat, åtgärder och rutiner. I en skolmiljö kan det till exempel handla om att kontrollera städning och ventilation, skapa en aktuell förteckning över vilka kemikalier som används och skaffa bra rutiner för avfall.

Det är också viktigt att ha en tydlig ansvarsfördelning i verksamheten. Enligt lagstiftningen i miljöbalken är det du som är ansvarig för en skola eller en förskola som är skyldig att se till att lagens och myndigheternas krav följs genom en god egenkontroll.

Avgifter

Miljöförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan.

Verksamheter med undervisning såsom skolor, förskolor och även fritidshem betalar en årsavgift för prövning och tillsyn. Se taxa och avgifter.

Taggar för sidan

Näringsliv och företagande

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juli 2024