Krav på din livsmedelslokal

Livsmedelslokalen ska vara utformad och anpassad till den hantering du har. Den ska hållas ren och vara i gott skick. Det är ditt ansvar som livsmedelsföretagare att bedöma om lokalen är lämplig.

Krav på en livsmedelslokal

Lokalens utformning och inredning ska göra det möjligt att sköta all hantering av livsmedel på ett hygieniskt sätt. Här är några exempel:

 • Ytor ska vara gjorda av material som är släta, täta och lätta att rengöra.
 • Kemikalier och städutrustning ska förvaras skiljt från livsmedel.
 • Skadedjur ska inte kunna ta sig in i lokalen.
 • Det ska finnas tillräckligt med arbetsytor, utrymme för beredning, varumottagning och för förvaring. Det handlar om till exempel lager, förråd, kylar och frysar. Det ska finnas lämplig utrustning för exempelvis nedkylning och varmhållning.
 • Det ska också finnas tillgång till varmt och kallt rinnande vatten. Särskild plats för handtvätt med rinnande vatten, flytande tvål och pappershanddukar.
 • En särskild toalett för livsmedelspersonalen.
 • Diskning ska ske i ett separat diskutrymme.
 • Ventilationen ska vara anpassad efter verksamheten.
 • Sopor ska förvaras åtskilda från livsmedelshanteringen.
 • Har verksamheten vattnet från egen brunn är det viktigt att vattnet uppfyller kvalitetskraven och en registrering behöver göras för dricksvattenverksamheten.
 • Mobila verksamheter och food trucks räknas också som livsmedelslokaler. Det är viktigt att du till exempel har möjlighet till god handhygien, kan förvara dina livsmedel i rätt temperatur och att du slänger ditt avfall på tillåten plats.

Bra flöde

För att det ska vara lätt att arbeta och för att förhindra att livsmedel förorenas är det viktigt att ha ett bra flöde genom hela lokalen och i varje enskilt utrymme.

Tänk till exempel på att smutsig disk och avfall inte transporteras genom beredningsutrymmen där oförpackade livsmedel hanteras. Omklädningsrummet bör vara placerat så att det går att byta om till arbetskläder innan man kommer in i köket.

Känner du dig osäker på vad som gäller för din livsmedelslokal kan du ta hjälp av din branschorganisation eller av en en livsmedelskonsult.

Taggar för sidan

Livsmedel

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

19 Maj 2024