Regler och gränsvärden för buller från industrier

Industrier och andra verksamheter kan orsaka störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.

Riktvärdena för industribuller gäller allt buller som kommer från verksamheten, både från processen eller annan bullrande hantering. Samma riktvärden används också vid bullerstörning från värmepumpar, ventilationsaggregat utomhus och liknande.

Riktvärden för industribuller vid bostäder

Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

  • Dag, klockan 06-18, 50 dB(A) ekvivalentnivå
  • Kväll, klockan 18-22 samt sön- och helgdag klockan 06-18, 45 dB(A) ekvivalentnivå
  • Natt, klockan 22-06, 40 dB(A) ekvivalentnivå och 55 dB(A) maxnivå

Naturvårdsverkets vägledning om industribuller är ett stöd för egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Buller vid krossning

Hur mycket det får bullra från krossning beror på hur lång tid som krossning förväntas pågå.

Mer information om buller

Naturvårdsverket har tagit fram vägledningar för bland annat buller från byggarbetsplatser, skjutbanor och motorbanor. De har även information om buller vid planläggning och nybyggnation av bostäder.

Naturvårdsverkets övriga vägledningar om buller i samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-02-20

5 Oktober 2023