Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Krossverksamhet

Ska du krossa berg, asfalt, betong eller liknande för att exempelvis bygga kan du behöva anmäla det till oss på miljöförvaltningen.

Om du ska sortera eller krossa asfalt, betong, berg eller andra jordarter ska du anmäla det till miljöförvaltningen om verksamheten:

  • sker inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
  • sker utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser - om verksamheten ska pågå på samma plats i mer än trettio dagar under en tolvmånadersperiod
  • ska krossa avfall (till exempel asfalt eller betong) som ska användas till bygge eller anläggning.

Anmälan ska skickas till miljöförvaltningen minst sex veckor innan verksamheten ska starta.

Verksamheten får inte påbörjas innan vi på miljöförvaltningen beslutat i ärendet.

Krossning ofta tillåtet mellan klockan 07 och 18

I närheten av bostäder tillåts normalt krossning mellan klockan 07.00 och 18.00. Bullernivåerna vid bostäder och utbildningslokaler bör normalt inte överstiga 50 dBA eller 60 dBA. Vilken nivå som gäller beror på om krossning sker på byggplats under kortare period eller om det är en permanent verksamhet på samma plats under längre tid.

Mer information om industribuller

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida