Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Anmäl innan du installerar en värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till miljöförvaltningen. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Så här anmäler du eller söker tillstånd

Du kan använda vår e-tjänst om du vill anmäla en värmepump eller om du vill ansöka om tillstånd för en värmepump utifrån våra vattenskyddsföreskrifter.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Hur lång tid tar det?

Vi på miljöförvaltningen har ambitionen att ett anmälningsärende ska vara handlagt inom två veckor från det att anmälan är komplett. Ansökan om tillstånd inom ett vattenskyddsområde och värmepumpar med mer än 20 kW kan ta lite längre tid att handlägga.

Tillståndsplikt enligt vattenskyddsföreskrifterna

I följande fall måste du söka tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter för uttag av värme eller kyla:

  • Uttag från berg eller jord inom primär eller sekundär skyddszon enligt skyddsföreskrifterna för Sörmon, Härtsöga och Östra Sörmons vattenskyddsområde, samt Hynboholms vattenskyddsområde.
  • Uttag från ytvatten inom primär skyddszon till Kattfjordens vattenskyddsområde.

Karlstads kommuns vattenskyddsområden

Grannens medgivande kan behövas

Om du borrar på någon annans mark eller om du borrar närmre än 10 meter från grannens tomtgräns, måste du få ett skriftligt intyg från grannen som du bifogar i din anmälan. Du behöver även bifoga ett intyg från väghållaren om du vill borra mindre än tio meter från vägens mitt.

Avgift för handläggningen

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan och ansökan om tillstånd. Vi tar ut avgiften enligt vår taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Luftvärmepumpar behöver inte anmälas

Om du installerar en luftvärmepump för hushållet behöver du inte göra en anmälan. Det gäller tillexempel luft/luftvärmepumpar, frånluftsvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida