Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Utsläpp till luft

För att luften omkring oss ska bli bättre är det viktigt att utsläppen begränsas så mycket som möjligt.

Om har en verksamhet som har utsläpp av lösningsmedel kan du påverkas av krav på begränsningar. EG-direktiv och föreskrifter från Naturvårdsverket styr kraven, som bland annat kan innebära att en så kallad reduktionsplan ska lämnas till miljöförvaltningen.

Vilka verksamheter som är berörda och vilka tröskelvärden som gäller står i Naturvårdsverkets föreskrifter. Har du en verksamhet som lackerar begagnade fordon regleras utsläppen genom att lösningsmedelsinnehållet i färgen är begränsat istället.

Naturvårdsverkets föreskrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stoft vid blästring

I samband med blästring produceras en hel del stoft som behöver avskiljas innan det släpps ut. Stoftalstrande behandlingsmetoder kan vara till exempel blästring, svetsning, skärning, slipning, pulvermålning och sprutmålning.

Det finns tekniker för stoftavskiljning på marknaden som bör tillämpas på verksamheter där det är motiverat ur miljösynpunkt. Ett vanligt riktvärde för stoft, till exempel i tillståndsbeslut, är 10 mg/ Nm³. Nyare torrfilter klarar normalt fem mg/Nm³ i utgående luft vilket bör vara vägledande för krav på nya anläggningar.

Luften i Karlstad

Luften i Karlstad har under de senaste tjugo-trettio åren blivit allt bättre, även om det fortfarande finns en hel del föroreningar som bör minskas.

Luftkvaliteten i Karlstad

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida