Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Biltvätt och bilvård

För dig som har en bensinstation, biltvätt eller bilverkstad finns många regler att ha koll på.

Du måste göra en anmälan till oss på miljöförvaltningen om du:

  • årligen hanterar mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle eller en miljon normalkubikmeter gas som motorbränsle.
  • har en biltvätt för fler än 5 000 personbilar per år, eller en tvätt för fler än 1 000 lastbilar eller andra fordon per år.

Så gör du en anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du har en anmälningspliktig verksamhet behöver du också varje år skicka in en sammanställning över mängden sålda drivmedel, mängden farligt avfall och antalet tvättade fordon. Detta krav kan i vissa fall också ställas på mindre verksamheter som inte är anmälningspliktiga.

Instruktioner för årlig rapportering

Blankett

Viktigt att veta

Så hanterar du ditt farliga avfall

Avfallet som uppstår i din verksamhet behöver hanteras på rätt sätt, så att risker för människors hälsa och miljön undviks.

Tvätta inte bilen på gatan

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gatan och det gäller både företag och privatpersoner.

Riktlinjerna uppdateras

Vi håller på att uppdatera våra riktlinjer för fordonstvättar. I riktlinjerna står det bland annat om vilka krav vi ställer på fordonstvättar. Kontakta oss på miljöförvaltningen om du vill veta mer.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida